Xuất bản thông tin

null Sơ kết thực hiện Kế hoạch số 296, 297/KH-UBND và công tác phối hợp quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Lấp Vò

Tin tức Tin tức

Sơ kết thực hiện Kế hoạch số 296, 297/KH-UBND và công tác phối hợp quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Lấp Vò

Sáng ngày 26/5, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 296/KH-UBND, Kế hoạch số 297/KH-UBND và công tác phối hợp giữa UBND Huyện với Sở Giao thông vận tải trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường Tỉnh trên địa bàn Huyện. Đến dự có Thanh tra Sở giao  thông vận tải, Thanh tra Sở Tài Nguyên và Môi trường, Chủ trì Hội nghị do bà Nguyễn Thị Nhanh, Chủ tịch UBND huyện và ông Trần Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Qua triển khai thực hiện đa số người dân đồng thuận thực hiện Kế hoạch số 296/KH-UBND và 297/KH-UBND của UBND Huyện. Đồng thời, công tác phối hợp giữa Văn phòng Cục quản lý đường bộ IV.4, Hạt quản lý đường bộ 17.3, 17.4, Đội nghiệp vụ Thanh tra giao thông số 4 - Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp, các ngành huyện, UBND xã, thị trấn có tuyến đường Quốc lộ 54, Quốc lộ 80 đi qua đã thực hiện tốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ, khắc phục vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ (lòng đường, lề đường, vỉa hè, …). Ngoài ra, để thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện trong năm 2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND, về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Qua đó, trong Quý I/2023 đã phát hiện 16 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng; Lĩnh vực đất đai có 05 trường hợp vi phạm; Lĩnh vực thuỷ lợi có 05 trường hợp và Lĩnh vực giao thông có 06 trường hợp vi phạm….

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, tồn tại và nêu lên những kiến nghị của địa phương trong việc quản lý trật tự xây dựng trong thời gian trên địa bàn.

Nhằm để khắc phục những hạn chế, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, lập lại kỷ cương về trật tự xây dựng. Phát biểu kết luận Hội nghị bà Nguyễn Thị Nhanh, Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu: các ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, thuỷ lợi, biển quảng cáo có liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng, với nhiều hình thức, phương thức linh hoạt, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành phát luật của Nhân dân trên địa bàn quản lý; Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã, thị trấn quản lý, không để phát sinh các trường hợp xây dựng vi phạm mới; Tăng cường kiểm tra các trường hợp xây dựng xây dựng lấn chiếm sông, kênh, rạch,… tại địa bàn xã, thị trấn, khi phát hiện trường hợp xây dựng vi phạm thông tin về cho địa phương (UBND xã, thị trấn) biết để kịp thời lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền./.

 Đăng Khoa