Xuất bản thông tin

null DANH MỤC VĂN BẢN LUẬT MỜI BAN HÀNH ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 10

TÚ SÁCH PHÁP LUẬT TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

DANH MỤC VĂN BẢN LUẬT MỜI BAN HÀNH ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 10

STT

Tên văn bản

Ghi chú

1

Luật Bảo vệ môi trường – ngày 17/11/2020

Tải về

2

Luật Biên phòng Việt Nam – Ngày 22/11/2020

Tải về

3

Luật Cư trú -  Ngày 13/11/2020

Tải về

4

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng – Ngày  13/11/2020

Tải về

5

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11

Tải về

6

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 54/2014/QH13 và Luật số 18/2017/QH14

Tải về

7

Luật Thỏa thuận quốc tế - Ngày  13/11/2020

Tải về

8

Nghị quyết 124/2020/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Tải về

9

Nghị quyết 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Tải về

10

Nghị quyết 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021

Tải về

11

Nghị quyết 130/2020/QH14 Về tham dự lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc

Tải về

12

Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tải về

13

Nghị quyết 132/2020/QH thí điểm một số chính sách để tháo gở vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh với kết hợp hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

Tải về

14

Nghị quyết 133/2020/QH về ngày bầu cử Đại biểuQuốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tải về

15

Nghị quyết 134/2020/QH Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội  về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII

Tải về

16

Nghị quyết 134/2020/QH Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Tải về

17

Nghị định số 154//2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP  ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy pham pháp luật .   Tải về