Xuất bản thông tin

null Thông báo tạm dừng phục vụ khách tại chỗ đối với các cơ sở, hàng quán mua bán ăn, uống trên địa bàn huyện Lấp Vò