THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Trang chủ Huyện uỷ

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Bùi Văn Thành

Bí thư Huyện ủy

0911632789

2

Lê Minh Thái

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

0918530312

3

Đặng Hữu Tâm

Phó Bí thư Huyện ủy

0913762223

Banner công tác thường trực

Banner lịch làm việc của UBND

Banner lấy ý kiến

Banner hộp thư điện tử

Banner bộ pháp điện tử

Banner VPDT

Banner tra cứu thông tin

Banner VBDH

Banner khảo sát độ hài lòng

Banner công khai ngân sách

banner tủ sách pháp luật

Banner facebook lap vo

30 năm tái lập huyện

Banner cải cách hành chính

banner 1022

CUỘC SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG NĂM 2020

Danh mục chính Menu

Banner tái cơ cấu nông nghiệp

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner liên kết website