Thủ tục hành chính Lao động – Thương binh và xã hội

THỦ TC HÀNCHÍNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LĨNH VỰC  PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1455/QĐ-UBND-HC ngày 30/12/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

STT

Nội dung

Ghi chú

1

Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (1.010938).

Tải về

2

Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (1.010939).

Tải về

3

Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (1.010940).

Tải về

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 679/QĐ-UBND-HC ngày 28/6/2022

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

STT

Nội dung

Ghi chú

1

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp.

Tải về

2

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

Tải về

 

THỦ TC HÀNCHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP TỈNH-HUYỆN- XÃ

  (Ban hành Kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND-HC ngày 29/9/2021,

Quyết định 1485/QĐ-UBND-HC ngày 29/9/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

STT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND-HC ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

 
 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

1

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh (2.002284)

Tải về

2

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài (2.001960)

Tải về

 

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

 

1

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ (2.001375)

Tải về

2

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng (2.001378)

Tải về

 

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

1

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc (2.000777)

Tải về

2

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (2.000298)

Tải về

3

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (2.000294)

Tải về

4

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp (1.00684)

Tải về

5

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (2.00029)

Tải về

 

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LIÊN THÔNG TỈNH – HUYỆN – XÃ

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-UBND-HC ngày 29/9/2021 và Quyết định 664/QĐ-UBND-HC, ngày 23/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

 
 

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

 

1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp (2.002308)

Tải về

2

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia (1.004964)

Tải về

3

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (1.001257)

Tải về

4

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh (2.002307)

Tải về

5

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương , huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi  (1.005387)

Tải về

6

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Tải v

7

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Tải v

8

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an

Tải v

9

Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an

Tải v

10

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý

Tải v

11

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Tải v

12

Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Tải v

13

Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

Tải v

14

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Tải v

15

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Tải v

16

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải v

17

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

Tải v

18

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Tải v

19

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Tải v

20

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Tải v

 

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

1

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cơ sở trợ giúp trẻ em (1.001310)

Tải về

2

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (2.000286)

Tải về

3

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (2.000282)

Tải về

 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LIÊN THÔNG TỈNH – HUYỆN

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-UBND-HC ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

 
 

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

(kèm theo Quyết định 664/QĐ-UBND-HC, ngày 23/6/2022)

 

1

Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý

Tải v

 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LIÊN THÔNG HUYỆN – XÃ

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-UBND-HC ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

 
 

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

 

1

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân (2.001661)

Tải về

 

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (1.001776)

Tải về

2

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (1.001758)

Tải về

3

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (1.001753)

Tải về

4

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (1.001731)

Tải về

5

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (1.001739)

Tải về

6

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng (2.000744)

Tải về

 

 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LIÊN THÔNG HUYỆN – XÃ

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

(kèm theo Quyết định 664/QĐ-UBND-HC, ngày 23/6/2022)

1

Thăm viếng mộ liệt sĩ

Tải về