TIN TỨC COVID-19

img

Lấp Vò đẩy mạnh bao phủ tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19

Nhằm triển khai có hiệu quả công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến ngày 31/3/2022, ở huyện nói riêng và tỉnh nói chung cơ bản bao phủ mũi nhắc lại cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn, các Trạm y tế trong Huyện  cũng đã khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn.