TTHC lĩnh vực Lao động TBXH cấp xã

THỦ TC HÀNCHÍNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LĨNH VỰC  PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1455/QĐ-UBND-HC ngày 30/12/2022, của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

STT

Nội dung

Ghi chú

1

Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện (1.010941)

Tải về

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-UBND-HC ngày 29/9/2021 và

Quyết định 664/QĐ-UBND-HC, ngày 23/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

STT

MÃ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

A

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

 

I

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

 

1

2.002308

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

Tải về

2

1.004964

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia

Tải về

3

1.001257

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về

4

2.002307

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh

Tải về

5

 

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Tải về

6

1.005387

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương , huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi 

Tải về

7

 

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Tải về

8

 

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an

Tải về

9

 

Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an

Tải về

10

 

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý

Tải về

11

 

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Tải về

12

 

Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Tải về

13

 

Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

Tải về

14

 

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Tải về

15

 

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Tải về

16

 

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

17

 

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

Tải về

18

 

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Tải về

19

 

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Tải về

20

 

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Tải về

II

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

21

1.001310

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cơ sở trợ giúp trẻ em

Tải về

22

2.000286

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Tải về

23

2.000282

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Tải về

B

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

I

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

24

2.001661

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Tải về

II

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

25

1.001776

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Tải về

26

1.001758

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tải về

27

1.001753

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tải về

28

1.001731

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

Tải về

29

1.001739

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Tải về

30

2.000744

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

Tải về

III

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

(kèm theo Quyết định 664/QĐ-UBND-HC, ngày 23/6/2022)

1

Thăm viếng mộ liệt sĩ

Tải về

C

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã (kèm theo Quyết định 664/QĐ-UBND-HC, ngày 23/6/2022)

I

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ

Tải về

2

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng

Tải về

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND-HC ngày 29/9/2021

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

STT

MÃ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

A

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

(kèm theo Quyết định 664/QĐ-UBND-HC, ngày 23/6/2022)

 

1

 

Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

Tải về

 

 

 

 

 

B

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

3

2.000751

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Tải về

4

1.001699

Xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Tải về

5

1.001653

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Tải về

6

2.000602

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020

Tải về

7

1.000506

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Tải về

8

1.000489

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Tải về

9

2.000355

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Tải về

C

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

10

1.000132

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Tải về

 

D

LĨNH VỰC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM

12

1.004946

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Tải về

13

1.004944

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Tải về

14

2.001947

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Tải về

15

1.004941

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

Tải về

16

2.001944

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Tải về

 

 

Banner cải cách hành chính

Banner công tác thường trực

Banner lịch làm việc của UBND

Banner lấy ý kiến

Banner hộp thư điện tử

Banner bộ pháp điện tử

Banner VPDT

30 năm tái lập huyện

banner 1022

banner tủ sách pháp luật

CUỘC SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG NĂM 2020

Danh mục chính Menu

Banner tái cơ cấu nông nghiệp

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner liên kết website