VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 282/VPUBND-NN&PTNT 18/05/2022 V/v theo dõi tiến độ thiết lập mã số vùng trồng năm 2022 trên địa bàn Huyện
2 203/QĐ-UBND.NĐ 24/05/2022 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Lê Phước Hạnh, xã Bình Thạnh Trung
3 204/QĐ-UBND.NĐ 24/05/2022 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Tạ Thị Thức, xã Mỹ An Hưng A
4 199/QĐ-UBND.NĐ 24/05/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 83/QĐ-UBND.NĐ ngày 04/04/2022 của UBND huyện Lấp Vò
5 226/VPUBND-TN 17/05/2022 V/v cập nhật, theo dõi quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
6 205/QĐ-UBND.NĐ 26/05/2022 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Trần Thị Gếch, xã Tân Mỹ
7 59/UBND-TN 18/05/2022 V/v xác định số tiền bồi thường và GPMB đối với khu đất 31.466,2m2 thuộc xã Tân Mỹ
8 143/KH-UBND 23/05/2022 Tổ chức chiến dịch “Dòng sông không rác thải – Kênh Xáng Lấp Vò”
9 197/QĐ-UBND.NĐ 19/05/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 77/QĐ-UBND.NĐ ngày 24/3/2022 của UBND huyện Lấp Vò
10 80/UBND-NN&PTNT 18/05/2022 V/v góp ý Đề cương Xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu ngành hoa kiểng tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
11 284/VPUBND-NN&PTNT 18/05/2022 V/v tham mưu Kế hoạch thực hiện Xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu
12 223/VPUBND-TN 17/05/2022 V/v vận động hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng thi công công trình Mở rộng đường ĐT849 đoạn từ ĐT848 đến QL80; hạng mục: Bồi thường
13 169/BC-UBND 18/05/2022 Kết quả rà soát, đánh giá chỉ tiêu môi trường xây dựng nông thôn mới và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025
14 44/UBND-KTN 17/05/2022 V/v đề xuất dự án sử dụng Quỹ các Dự án tác động nhanh (QIPs) Hợp tác Mê Công – sông Hằng
15 58/UBND-TN 17/05/2022 V/v trả lời đơn xem xét của ông Phạm Ngoc Phú, ngụ xã Bình Thạnh Trung
16 276/VPUBND-NN&PTNT 16/05/2022 V/v cung cấp thông tin về sản lượng, thời điểm thu hoạch cây ăn trái, rau màu vụ Hè Thu năm 2022 trên địa bàn Huyện phục vụ liên kết tiêu thụ
17 77/UBND-NN&PTNT 17/05/2022 V/v góp ý tiêu chí tôn vinh những người trồng Sen giỏi tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I
18 57/UBND-TN 13/05/2022 V/v yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với Chi nhánh Công ty TNHH kỹ thuật Alavi Đồng Tháp
19 224/VPUBND-TN 17/05/2022 thu hồi Quyết định về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích đất ở và mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Hồ Thị Gành
20 218/QĐ-UBND.NĐ 02/06/2022 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích đất ở và mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Dương Cương Trực, ngụ xã Long Hưng A