VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 37/BATGT 25/09/2023 V/v tổ chức thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn Huyện
2 16/TB-BTCSK 22/09/2023 Phân công thành viên tham gia Ban Giám khảo chấm điểm Hội thi “Trưng bày sản phẩm nông sản”
3 183/UBND-LTPP 25/09/2023 V/v cấp kinh phí thực hiện hồ sơ minh chứng Huyện nông thôn mới
4 638/VPUBND-NN&PTNT 25/09/2023 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp an toàn và thực hiện mô hình dòng sông không rác năm 2023
5 214/KH-UBND 25/09/2023 Kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023
6 335/UBND-VX 25/09/2023 V/v góp ý hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp Tỉnh
7 472/BC-UBND 25/09/2023 Kết quả hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7)” năm 2023
8 760/VPUBND-VX 25/09/2023 V/v theo dõi, giám sát thực hiện nội dung thông báo quảng cáo trên băng – rôn
9 188/UBND-NN&PTNT 25/09/2023 Về việc tiếp tục thực hiện nội dung Chỉ thị số 3426/CT-BNN-TCTL ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn huyện Lấp Vò
10 475/BC-UBND 25/09/2023 Sơ kết thực hiện Đề án “trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” theo Công văn số 3567/SNN-KHTC ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 187/UBND-NN&PTNT 25/09/2023 V/v tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó mưa bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, đảm bảo an toàn người và tài sản ngành thủy sản trên địa bàn Huyện
12 186/UBND-NN&PTNT 25/09/2023 V/v xác định biện pháp tưới tiêu, cấp nước, diện tích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn Huyện
13 185/UBND-NN&PTNT 25/09/2023 V/v dự toán kinh phí tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn Huyện
14 473/BC-UBND 25/09/2023 Sơ kết 03 năm thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (12/2020 - 9/2023)
15 334/UBND-VX 22/09/2023 V/v đề nghị phối hợp hỗ trợ tổ chức Chương trình Hội quân Tổng kết Chiến dịch TNTN Hè năm 2023
16 184/UBND-LTPP 25/09/2023 V/v phê duyệt kinh phí tổ chức giải Cầu lông học sinh huyện Lấp Vò mở rộng năm 2023
17 656/VPUBND-XDCB 25/09/2023 V/v tham mưu xử lý dứt điểm nội dung đơn phản ánh của người dân với ông Lê Tấn Đức
18 561/QĐ-UBND.TCCB 25/09/2023 Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Nguyễn Kim Lợi, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Long Hưng B
19 11/UBND-NN 25/09/2023 V/v cho phép cán bộ lãnh đạo đi ngoài Tỉnh
20 215/UBND-NC 25/09/2023 V/v thực hiện chế độ chính sách lực lượng Công an xã bán chuyên trách thôi việc