VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 241/VPUBND-TN 27/05/2022 V/v phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 5 (dự thảo) Công trình Mở rộng đường ĐT849 đoạn từ ĐT848 đến QL80; HM: Bồi thường
2 296 /VPUBND-NN&PTNT 26/05/2022 V/v tham mưu Kế hoạch thực hiện tiêu chí Huyện Nông thôn mới
3 243/VPUBND-TN 27/05/2022 V/v tham mưu giải quyết Đơn của ông Nguyễn Văn Hồng
4 385/QĐ-UBND.HC 27/05/2022 V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bổ sung) công trình Đường số 10 từ khu VHTT ra sông Lồng Ống; hạng mục: Bồi thường và xây dựng
5 86/UBND-NN&PTNT 26/05/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao; nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
6 84/UBND-NN&PTNT 26/05/2022 V/v chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện thiết lập mã số vùng trồng trên địa bàn Huyện
7 294 /VPUBND-NN&PTNT 26/05/2022 V/v tham mưu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
8 239/VPUBND-TN 26/05/2022 V/v tăng cường công tác quản lý các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn trước tình hình mưa bão phức tạp trong thời gian tới
9 295 /VPUBND-NN&PTNT 26/05/2022 V/v nghiên cứu đề xuất trồng cây xanh khu Quảng Trường, thị trấn Lấp Vò
10 293 /VPUBND-NN&PTNT 25/05/2022 V/v tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Huyện
11 236/VPUBND-TN 25/05/2022 V/v phối hợp đẩy nhanh tiến độ lập đề xuất dự án Xử lý cấp bách sạt lở sông Tiền khu vực xã Tân Mỹ, Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò
12 238/VPUBND-TN 25/05/2022 V/v hỗ trợ cung cấp thông tin
13 149/KH-UBND 30/05/2022 Thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Lấp Vò
14 237/VPUBND-TN 25/05/2022 V/v chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản
15 235/VPUBND-TN 25/05/2022 V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến độ GPMB công trình Mở rộng đường ĐT.849 đoạn từ ĐT.848 đến QL80
16 234/VPUBND-TN 25/05/2022 V/v tổ chức chiến dịch “Dòng sông không rác thải” Kênh Mương Giữa - Ngã Tháp
17 85/UBND-NN&PTNT 26/05/2022 V/v trả lời ý kiến nội dung đề xuất ký kết Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
18 83/UBND-NN&PTNT 26/05/2022 V/v củng cố hồ sơ Huyện nông thôn mới theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022
19 179/BC-UBND 25/05/2022 Tóm tắt một số nội dung thay đổi Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Lấp Vò
20 210/QĐ-UBND.NĐ 30/05/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất