VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 251/VPUBND-NN&PTNT 04/05/2022 V/v tham mưu Kế hoạch phát triển thuỷ sản năm 2022 trên địa bàn Huyện
2 250/VPUBND-NN&PTNT 04/05/2022 V/v tham mưu Kế hoạch phát triển chăn nuôi năm 2022 trên địa bàn Huyện
3 207/VPUBND-TN 04/05/2022 V/v quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên nước, các tài nguyên liên quan và bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Mê Công
4 254/VPUBND-NN&PTNT 05/05/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện cấp nước an toàn khu vực nông thôn
5 40/UBND-KTN 04/05/2022 V/v kết quả tiếp xúc việc giải quyết kiến nghị của ông Đoàn Hữu Thoại
6 125/KH-UBND 06/05/2022 Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ (ngày 19 tháng 5)
7 124/KH-UBND 05/05/2022 Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2022
8 10/QĐ-BCĐ 04/05/2022 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lấp Vò
9 138/TB-UBND 04/05/2022 Để thực hiện công trình Nâng cấp đường ĐT848 đoạn từ nút giao ĐT849 đến cầu Cái Tàu Thượng
10 139/TB-UBND 04/05/2022 Để thực hiện công trình Nâng cấp đường ĐT848 đoạn từ nút giao ĐT849 đến cầu Cái Tàu Thượng
11 140/TB-UBND 04/05/2022 Để thực hiện công trình Nâng cấp đường ĐT848 đoạn từ nút giao ĐT849 đến cầu Cái Tàu Thượng
12 142/TB-UBND 04/05/2022 Về việc điều chỉnh Thông báo thu hồi đất số 582/TB-UBND ngày 01/09/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò
13 141/TB-UBND 04/05/2022 Để thực hiện công trình Nâng cấp đường ĐT848 đoạn từ nút giao ĐT849 đến cầu Cái Tàu Thượng
14 137/TB-UBND 04/05/2022 Về việc điều chỉnh Thông báo thu hồi đất số 523/TB-UBND ngày 01/09/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò
15 253/VPUBND-NN&PTNT 04/05/2022 V/v cung cấp thông tin về dự án công trình, hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ mô hình cánh đồng lúa lý tưởng ứng dụng công nghệ 4.0 (giai đoạn 1)
16 252/VPUBND-NN&PTNT 04/05/2022 V/v báo cáo phục vụ giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định
17 349/QĐ-UBND.HC 29/04/2022 HT và tái định cư công trình Mở rộng đường ĐT.849 đoạn từ ĐT.848 đến QL.80; hạng mục: Bồi thường
18 350/QĐ-UBND.HC 29/04/2022 Ht và tái định cư công trình Mở rộng đường ĐT.849 đoạn từ ĐT.848 đến QL.80; hạng mục: Bồi thường
19 34/TTr-UBND 04/05/2022 đăng ký bổ sung danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án năm 2022
20 248/VPUBND-NN&PTNT 01/05/2022 V/v đề xuất dự án sử dụng Quỹ các Dự án tác động nhanh (QIPs) Hợp tác Mê Công – sông Hằng