VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 335/QĐ-UBND.HC 29/04/2022 ỗ trợ và tái định cư công trình Mở rộng đường ĐT.849 đoạn từ ĐT.848 đến QL.80; hạng mục: Bồi thường
2 336/QĐ-UBND.HC 29/04/2022 hỗ trợ và tái định cư công trình Mở rộng đường ĐT.849 đoạn từ ĐT.848 đến QL.80; hạng mục: Bồi thường
3 239/VPUBND-NN&PTNT 28/04/2022 V/v báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chính sách của Trung ương và địa phương hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2016-2020
4 153/QĐ-UBND.NĐ 27/04/2022 Về việc điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 1058/QĐ-UBND.NĐ ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Huyện
5 123/KH-UBND 04/05/2022 Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn huyện Lấp Vò
6 119/KH-UBND 28/04/2022 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 28/02/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch số 52-KH/HU ngày 08/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện về thực hiện Kết luận số 250-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025
7 72/UBND-NN&PTNT 28/04/2022 V/v thông tin thu nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021
8 159/QĐ-UBND.NĐ 04/05/2022 Về việc giao quyền sử dụng đất cho hộ ông Trịnh Văn Nhum
9 53/UBND-TN 28/04/2022 V/v phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện công trình h Khối Nội chính (Viện kiểm sát Nhân dân huyện, Chi cục thi hành án huyện, Thanh tra huyện và Tòa án nhân dân huyện)
10 53/UBND-TN 04/05/2022 V/v trả lời yêu cầu của bà Nguyễn Thị Nhừ, cư ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò
11 54/UBND-TN 04/05/2022 V/v trả lời yêu cầu của ông Dương Văn Sắng, cư ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò
12 12/TTr-HĐBT 27/04/2022 Về việc phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (điều chỉnh, bổ sung lần 4) cho hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại khi Nhà nước thực hiện công trình Mở rộng đường ĐT.849 đoạn từ ĐT.848 đến QL.80; hạng mục: Bồi thường
13 144/TB-UBND 04/05/2022 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Lê Bữu Định, thị trấn Lấp Vò
14 157/QĐ-UBND.NĐ 04/05/2022 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Lê Bữu Định, thị trấn Lấp Vò
15 156/QĐ-UBND.NĐ 04/05/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 100/QĐ-UBND.NĐ ngày 15/4/2022 của UBND huyện Lấp Vò
16 158/QĐ-UBND.NĐ 04/05/2022 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho ông Nguyễn Văn Tám, ngụ xã Định An
17 233/VPUBND-NN&PTNT 27/04/2022 V/v thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Lấp Vò
18 234/VPUBND-NN&PTNT 27/04/2022 V/v tăng cường công tác quản lý nuôi cá tra thương phẩm theo quy hoạch
19 201/VPUBND-TN 27/04/2022 V/v tham mưu công tác bảo đảm nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy
20 200/VPUBND-TN 27/04/2022 V/v thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở, dự án hoạt động, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Huyện