VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 213/VPUBND-NN&PTNT 18/05/2022 V/v theo dõi thực hiện mô hình bón phân cho cây lúa kết hợp giữa phân hữu cơ Mangkornkaew O2
2 28/TTr-UBND 18/04/2022 Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lấp Vò
3 212/VPUBND-NN&PTNT 18/04/2022 V/v góp ý Kế hoạch phát triển Chăn nuôi – Thuỷ sản năm 2022
4 211/VPUBND-NN&PTNT 18/04/2022 V/v thẩm tra, xem xét, công nhận xã Bình Thành đạt nông thôn mới nâng cao năm 2021
5 210/VPUBND-NN&PTNT 18/04/2022 V/v kết quả thực hiện tiêu chí xã, huyện nông thôn mới do ngành công thương phụ trách trên địa bàn huyện Lấp Vò
6 209/VPUBND-NN&PTNT 18/04/2022 V/v lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới
7 62/UBND-NN&PTNT 18/04/2022 góp ý dự thảo văn bản tăng cường thiết lập, quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu
8 208/VPUBND-NN&PTNT 15/04/2022 V/v thẩm tra, xem xét, công nhận xã Định Yên đạt nông thôn mới nâng cao năm 2021
9 207/VPUBND-NN&PTNT 15/04/2022 V/v thực hiện thu quỹ phòng, chống thiên tai
10 43/UBND-TN 18/04/2022 V/v thực hiện vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn
11 61/UBND-NN&PTNT 15/05/2022 V/v góp ý hoàn thiện Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi Khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Huyện
12 41/UBND-TN 14/04/2022 V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Tỉnh
13 169/VPUBND-TN 14/04/2022 rà soát lại các thửa đất bị ảnh hưởng khi Nhà nước thực hiện công trình Mở rộng đường ĐT849 đoạn từ ĐT848 đến QL80 của ông Bùi Duy Lý
14 168/VPUBND-TN 14/04/2022 XM ô nhiễm môi trường đối với cơ sở sơ chế xoài Alavi gần khu vực nút giao (số 8) đường nối lên cầu Cao Lãnh – Vàm Cống
15 60/UBND-NN&PTNT 14/04/2022 V/v chủ trương cấp kinh phí triển khai lắp đặt biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm dọc theo sông Tiền qua địa bàn các xã Mỹ An Hưng A, Mỹ An Hưng B, Tân Mỹ và Tân Khánh Trung
16 167/VPUBND-TN 13/04/2022 XM ô nhiễm môi trường đối với cơ sở sơ chế xoài Alavi gần khu vực nút giao (số 8) đường nối lên cầu Cao Lãnh – Vàm Cống
17 204/VPUBND-NN&PTNT 13/04/2022 V/v thông báo thời gian tổ chức chấm điểm các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu cấp Tỉnh năm 2021
18 42/UBND-TN 14/04/2022 V/v kết quả rà soát các di sản thiên nhiên hiện có trên địa bàn Huyện
19 165/VPUBND-TN 13/04/2022 V/v tăng cường tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và thực hiện thủ tục hành chính về môi trường đối với các dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa
20 173/VPUBND-TN 14/04/2022 V/v tổ chức triển khai thực hiện dự án Trạm biến áp 220kV Lấp Vò và đường dây đấu nối Thốt Nốt - Lấp Vò