VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 549/VPUBND-VX 28/06/2022 V/v tham mưu Kể hoạch triển khai Chiến dịch “Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết”
2 544/VPUBND-VX 24/06/2022 V/v tham mưu khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Đồng Tháp – Đất Sen hồng đồng lòng chống dịch Covid-19”
3 542/VPUBND-VX 24/06/2022 V/v hoàn chỉnh báo cáo thực hiện kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân Huyện
4 209/UBND-VX 24/06/2022 V/v chủ trương hực hiện các hoạt động truyền thông về phòng tránh xâm hại, bạo lực trẻ em trên địa bàn huyện năm 2022
5 546/VPUBND-VX 27/06/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính
6 545/VPUBND-VX 24/06/2022 V/v tham mưu thực hiện ký cam kết thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19
7 207/UBND-VX 24/06/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021- 2030”
8 183/KH-UBND 30/06/2022 Tổ chức các hoạt động nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022)
9 208/UBND-VX 24/06/2022 V/v đề nghị điều chỉnh, thay thế, danh sách hộ người có công có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
10 202/UBND-VX 23/06/2022 V/v đăng ký tập huấn kiểm tra, giám sát về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022
11 537/VPUBND-VX 23/06/2022 V/v cử nhân sự phối hợp thực hiện phun hóa chất phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Huyện
12 203/UBND-VX 23/06/2022 V/v tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi
13 540/VPUBND-VX 24/06/2022 V/v tham mưu Kế hoạch phát triển Giáo dục nghề nghiệp, Lao động, Việc làm đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
14 205/UBND-VX 23/06/2022 góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025
15 531/VPUBND-VX 22/06/2022 V/v tham mưu góp ý dự thảo kế hoạch hành động chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ giai đoạn 2022-2025
16 529/VPUBND-VX 22/06/2022 V/v tham mưu góp ý dự thảo Quy định về quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (lần 2)
17 32/KH-BĐHBVTE 21/06/2022 tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng tránh xâm hại, bạo lực trẻ em trên địa bàn Huyện năm 2022
18 200/UBND-VX 21/06/2022 V/v chuyển giao Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình từ xã sang Bưu điện Huyện
19 33/KH-BĐH 23/06/2022 Tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng tránh xâm hại, bạo lực trẻ em trên địa bàn Huyện năm 2022
20 534/VPUBND-VX 22/06/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/ND-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ