VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 59/UBND-TN 18/05/2022 V/v xác định số tiền bồi thường và GPMB đối với khu đất 31.466,2m2 thuộc xã Tân Mỹ
2 143/KH-UBND 23/05/2022 Tổ chức chiến dịch “Dòng sông không rác thải – Kênh Xáng Lấp Vò”
3 197/QĐ-UBND.NĐ 19/05/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 77/QĐ-UBND.NĐ ngày 24/3/2022 của UBND huyện Lấp Vò
4 80/UBND-NN&PTNT 18/05/2022 V/v góp ý Đề cương Xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu ngành hoa kiểng tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
5 284/VPUBND-NN&PTNT 18/05/2022 V/v tham mưu Kế hoạch thực hiện Xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu
6 223/VPUBND-TN 17/05/2022 V/v vận động hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng thi công công trình Mở rộng đường ĐT849 đoạn từ ĐT848 đến QL80; hạng mục: Bồi thường
7 169/BC-UBND 18/05/2022 Kết quả rà soát, đánh giá chỉ tiêu môi trường xây dựng nông thôn mới và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025
8 44/UBND-KTN 17/05/2022 V/v đề xuất dự án sử dụng Quỹ các Dự án tác động nhanh (QIPs) Hợp tác Mê Công – sông Hằng
9 58/UBND-TN 17/05/2022 V/v trả lời đơn xem xét của ông Phạm Ngoc Phú, ngụ xã Bình Thạnh Trung
10 276/VPUBND-NN&PTNT 16/05/2022 V/v cung cấp thông tin về sản lượng, thời điểm thu hoạch cây ăn trái, rau màu vụ Hè Thu năm 2022 trên địa bàn Huyện phục vụ liên kết tiêu thụ
11 77/UBND-NN&PTNT 17/05/2022 V/v góp ý tiêu chí tôn vinh những người trồng Sen giỏi tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I
12 57/UBND-TN 13/05/2022 V/v yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với Chi nhánh Công ty TNHH kỹ thuật Alavi Đồng Tháp
13 224/VPUBND-TN 17/05/2022 thu hồi Quyết định về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích đất ở và mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Hồ Thị Gành
14 218/QĐ-UBND.NĐ 02/06/2022 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích đất ở và mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Dương Cương Trực, ngụ xã Long Hưng A
15 275/VPUBND-TN 16/05/2022 V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định 50/2022/NĐ-CP của Chính phủ
16 220/VPUBND-TN 13/05/2022 V/v trả hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Hiếu Thảo
17 218/VPUBND-TN 13/05/2022 V/v trả lời đề nghị của hộ Đào Minh Thanh bị thiệt hại do thực hiện công trình Mở rộng đường ĐT849 đoạn từ ĐT848 đến QL80
18 216/VPUBND-TN 13/05/2022 V/v tham mưu Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề về thu gom rác
19 270/VPUBND-NN&PTNT 13/05/2022 triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2021 - 2022; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, Thu Đông, Mùa 2022 tại Nam bộ
20 154/BC-UBND 13/05/2022 Kết quả thực hiện cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Lấp Vò