CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Họp trực tuyến thông qua báo cáo công tác kiểm tra Cải cách hành chính các xã, thị trấn


Họp báo cáo kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính


5 tiện ích khi đăng ký cư trú, cấp CCCD trên dịch vụ công trực tuyến


Thanh Bình: đẩy mạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính


Lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4


Tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống Thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ


Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện Thanh Bình


Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại huyện Thanh Bình


Hội thi Ứng dụng Công nghệ thông tin huyện Thanh Bình năm 2020


Tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4


Thanh Bình tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2019


Thanh Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2020


Thanh Bình ra mắt Câu lạc bộ Tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân


Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nhân dân


Triển khai văn bản pháp luật cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện Thanh Bình năm 2020


Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Bình trao Quyết định điều động công tác cán bộ


Thanh Bình thực hiện kiểm tra cải cách hành chính tại các phòng, ban chuyên môn năm 2020


Huyện Thanh Bình thực hiện kiểm tra công vụ tại UBND xã Bình Thành


Ủy ban nhân dân xã Tân Quới l ấy sự hài lòng của công dân làm động lực để thực hiện cải cách hành chính


Thanh Bình tiếp tục mở rộng thực hiện mô hình chuyển giao dịch vụ hành chính công cho Bưu điện giai đoạn 3

Banner LCT HTB

Danh mục chính Menu

Banner Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Tổng đài 1022