Xuất bản thông tin

null Giám sát công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện

Trang chủ Tin tức

Giám sát công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện

Sáng ngày 19/5/2022, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Thanh Bình do bà Võ Thị Hồng Nhung - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy/Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát và làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Tân Phú về công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 đối với 4 xã: Bình Tấn, Tân Mỹ, Phú Lợi và Tân Phú.

Bà Võ Thị Hồng Nhung-Trưởng đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Xác định công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở các Xã có những chuyển biến tích cực, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nội dung phù hợp với các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn Xã. Công tác soạn thảo văn bản, văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND Xã theo thẩm quyền hàng năm được chủ trì phân công các công chức chuyên môn soạn thảo đảm bảo thể thức, quy trình thông qua quy định Luật Ban hành văn bản năm 2015.

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Võ Thị Hồng Nhung - Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các xã. Đồng thời, đề nghị HĐND, UBND các xã tiếp tục quan tâm khai thác có hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo nội dung của Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện và chủ động sửa đổi bổ sung khắc phục những sai sót, hạn chế trong các văn bản trong việc triển khai thi hành công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo việc triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật trên địa bàn có hiệu quả./.

Kiều Trang