Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thấu: Đường kết nối Quốc lộ 30 – Ranh Tân Phú và phát triển quỹ đất vùng phụ cận thuộc Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Mời thầu - Đấu thầu Thông báo

Thông báo mời thấu: Đường kết nối Quốc lộ 30 – Ranh Tân Phú và phát triển quỹ đất vùng phụ cận thuộc Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

 
 

[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]

 
 
 
 
 

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Loại thông báo

Thông báo thực

 
 

[Thông tin chung:]

 

 Số TBMT

20220935588  -   00

Thời điểm đăng tải 

13/09/2022 16:42

 Số hiệu KHLCNT

20220213750

 Tên KHLCNT

Đường kết nối Quốc lộ 30 – Ranh Tân Phú và phát triển quỹ đất vùng phụ cận thuộc Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

 Lĩnh vực 

Xây lắp

 Bên mời thầu

Z111490 - Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình

 Chủ đầu tư

- Tên Chủ đầu tư là: Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Bình; - Tên Bên mời thầu là: Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Bình.

 Tên gói thầu

Gói thầu số 13: San lấp mặt bằng, cống thủy lợi + mương dẫn nước, Mặt đường, hệ thống thoát nước mưa, vỉa hè + bó nền, hào kỹ thuật, hoàn trả mặt bằng hiện hữu, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công (bao gồm dự phòng phát sinh công việc 9%)

 Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

 Tên dự án

Đường kết nối Quốc lộ 30 – Ranh Tân Phú và phát triển quỹ đất vùng phụ cận thuộc Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

 Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách Nhà nước

 Loại hợp đồng

Theo đơn giá cố định

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

360 Ngày

 
 
 

[Tham dự thầu:]

 

 Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

13/09/2022 16:42

Đến ngày 

06/10/2022 08:30

 Phát hành E-HSMT

Miễn phí

 Thời gian hiệu lực của E-HSDT

180 Ngày

 Địa điểm nhận E-HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Đồng Tháp

 
 

[Mở thầu:]

 

 Thời điểm đóng/mở thầu

06/10/2022 08:30

 Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Dự toán gói thầu

54.451.244.000 VND (Năm mươi bốn tỷ bốn trăm năm mươi mốt triệu hai trăm bốn mươi bốn nghìn đồng chẵn)

 
 

[Bảo đảm dự thầu:]

 

 Số tiền bảo đảm dự thầu

600.000.000 VND (Sáu trăm triệu đồng chẵn)

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

 

 Hồ sơ mời thầu
Tải phần mềm tự động cài đặt môi trường máy tính tương thích với Hệ thống tại đây

Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm]; [Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

Hồ sơ thiết kế

Tệp tin khác:
4. DANG TAI THONG BAO MOI THAU.rar

 Theo dõi