Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác CCHC năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết công tác CCHC năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 05/4/2023 UBND huyện Thanh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2022 và triển khai, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Nờ Chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác CCHC

Trong năm Huyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch đề ra góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện.  Theo báo cáo năm qua toàn Huyện đã tiếp nhận 216.084 hồ, trong đó số hồ sở trả đúng và trước hạn, đạt 99,21%. Số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 138.238 hồ sơ (cấp huyện 127.331 hồ sơ, cấp xã 10.907 hồ sơ). Số hồ sơ dịch vụ bưu chính công ích 123.899 hồ sơ (cấp huyện 122.724 hồ sơ, cấp xã 1.175 hồ sơ).

Bên cạnh, huyện cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh thường xuyên đối với cán bộ, công chức chuyên môn phụ trách giải quyết TTHC nhằm nêu cao tinh thần, thái độ của cán bộ, công chức phục vụ tổ chức, công dân chu đáo, nhiệt tình và trách nhiệm. Thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển giao nghiệp vụ, dịch vụ hành chính công; Mô hình bộ phận một cửa kết hợp với bưu điện văn hóa xã; Mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân. Trong năm các địa phương trong huyện cũng thực hiện được nhiều mô hình mới, cách làm hay về CCHC như: “Mô hình Thành lập Tổ hướng dẫn, thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính dịch vụ trực tuyến mức độ 3, 4 của UBND xã Tân Quới”; “Mô hình chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn”; “ Mô hình Tổ nhân dân tự quản tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của UBND thị trấn Thanh Bình”.

Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Nờ đề nghị các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác CCHC, tăng cường công tác kiểm tra, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra tình hình thực hiện các nội dung chỉ số CCHC thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định, nhất là niêm yết công khai thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Tăng cường công tác tuyên truyền nhân rộng các mô hình như sáng kiến CCHC, đề xuất các giải pháp CCHC, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền điện tử, tập trung thực hiện các giải pháp định hướng tiến tới, kỹ thuật số, kinh tế số…

 Dịp này, UBND huyện Thanh Bình đã trao tặng giấy khen cho 6 tập thể thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2022.

Ra Đa