Xuất bản thông tin

null Uỷ ban nhân dân xã Tân Phú ra mắt Mô hình “5 thủ tục hành chính, 5 giải quyết tại chỗ”

Chi tiết bài viết Cải cách hành chính

Uỷ ban nhân dân xã Tân Phú ra mắt Mô hình “5 thủ tục hành chính, 5 giải quyết tại chỗ”

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện các thủ tục hành chính, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ trong giải quyết các thủ tục hành chính. Tăng cường công tác tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân về lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Góp phần rút ngắn thời gian khi người dân đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính; để người dân có cách nhìn tích cực hơn vào công tác cải cách hành chính; hướng tới sự thân thiện giữa người dân đối với cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu.

Ngày 08/5/2023, Uỷ ban nhân dân xã Tân Phú  ra mắt Mô hình “5 thủ tục hành chính, 5 giải quyết tại chỗ”

( Hội nghị triển khai thực hiện Mô hình)

         Đến tham dự buổi lễ ra mắt, có sự góp mặt của lãnh đạo các ban ngành huyện, cùng lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng với các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách xã. Tại buổi lễ, đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Trần Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch ủy ban nhân dân xã.

(Thành viên Tổ Hỗ trợ công dân thực hiện mô hình cùng đại biểu)

Nội dung “5 thủ tục hành chính” gồm: chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, đăng ký kết hôn, cấp trích lục bản sao hộ tịch, đăng ký khai tử. Nội dung “5 giải quyết tại chỗ gồm: tư vấn và hỗ trợ, tiếp nhận, thụ lý, trình ký + phê duyệt + đóng dấu, trả kết quả”.

Với ý nghĩa xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, mô hình sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện; nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhất cho tổ chức, công dân; phát huy tối đa hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân; hỗ trợ, giới thiệu người dân biết đến việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến./.

Bùi Thị Ngân – Viên chức Phòng Nội vụ huyện Thanh Bình