Xuất bản thông tin

null Thanh Bình thực hiện kiểm tra cải cách hành chính tại các phòng, ban chuyên môn năm 2020

Chi tiết bài viết Cải cách hành chính

Thanh Bình thực hiện kiểm tra cải cách hành chính tại các phòng, ban chuyên môn năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 30/12/2019 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020.

          Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2020, Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin huyện Thanh Bình do ông Trần Văn Nam, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện làm Trưởng đoàn đã đến Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đối với phòng Lao động - Thương binh & Xã hôi và phòng kinh tế & Hạ tầng huyện.

 
 


 

     Ảnh: Đoàn làm việc và kiểm tra hồ sơ tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội

         

          Nội dung kiểm tra bao gồm: việc thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; tình hình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Việc ban hành và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính và công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại cơ quan hành chính nhà nước và công tác ứng dụng công nghệ thông tin, sử dựng phần mềm chuyên ngành, một cửa điện tử, bưu chính công ích,...

          Qua kiểm tra các hồ sơ liên quan cho thấy, các Bộ phận chuyên môn phòng Lao động - Thương binh và Xã hôi và phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đúng quy trình; công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính được thực hiện đầy đủ kịp thời và có mở sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ, sổ sách đúng theo quy định. Đồng thời, thực hiện tốt phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số, phần mền một cửa điện tử mới.

         

 

Ảnh: Đoàn làm việc và kiểm tra hồ sơ tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng

         

          Đoàn kiểm tra liên ngành Huyện đánh giá cao kết quả thực hiện của 02 đơn vị; đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những ưu điểm, tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian sớm nhất. Cụ thể như: cần niêm yết các danh mục theo Thông tư số 02/2017/ TT -VPCP; bổ sung báo cáo rà soát thủ tục hành chính,.v.v…

            Đoàn cũng đề nghị phòng Lao động - Thương binh và Xã hôi; phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện tham mưu UBND Huyện ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của phòng đúng theo quy định hiện hành trong thời gian tới./.

                                                                                                         Nguyễn Trung Quân