Xuất bản thông tin

null Thanh Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Cải cách hành chính Tin tức

Thanh Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Nhằm giúp cho lãnh đạo, công chức chuyên môn của cấp huyện và cấp xã nắm vững nghiệp vụ, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020. Tại Hội trường UBND Huyện Thanh Bình, ngày 25/9/2020, UBND Huyện Thanh Bình chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2020. Hội nghị vinh dự được đón tiếp ông Phạm Văn Ngọc –  Trưởng Phòng theo dõi thi hành pháp luật và xử phạt vi phạm hành chính, trực thuộc Sở Tư pháp đến dự Lễ Khai mạc và là báo cáo viên tham gia Hội nghị tập huấn; Ông Phan Văn Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy/ phó chủ tịch UBND Huyện.

Tham dự Hội nghị có 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo, công chức được phân công tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện; đại diện lãnh đạo và đại diện các Đội thuộc Công an Huyện; đại diện lãnh đạo và  cán bộ chuyên môn thuộc Ban chỉ huy quân sự Huyện, đại diện lãnh đạo và đại diện cán bộ chuyên môn Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Chỉ huy Trưởng Quân sự, Trưởng Công an và Công an viên phụ trách hồ sơ công tác xử phạt vi phạm hành chính lãnh đạo UBND cấp xã, công chức chuyên môn tham mưu xử phạt theo thẩm quyền cấp xã.

Hội nghị đã được báo cáo viên của Sở Tư pháp thông tin, truyền đạt những quy định về Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Các Nghị định của Chính phủ quy định liên quan đến công tác xử phạt vi phạm hành chính; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính; Hướng dẫn kỹ năng lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính lần này cơ bản đã đạt được yêu cầu đề ra. Trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ công chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, các ngành có liên quan và công chức chuyên môn tham mưu xử phạt theo thẩm quyền của cấp xã, góp phần thực hiện tốt các công tác xử lý vi phạm hành chính. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hạn chế sai sót trong quá trình thực thi công vụ. Kịp thời giải quyết các vướng mắc, bất cập, khó khăn trong công tác xử lý, đồng thời đề ra các giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính./.

Tuyết Trinh