Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại huyện Thanh Bình

Cải cách hành chính Tin tức

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại huyện Thanh Bình

Sáng ngày 26/10/2021, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính Tỉnh tổ chức họp trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021. Tham dự tại điểm cầu Tỉnh có Giám đốc sở Nội vụ/Phan Văn Hợp và tại điểm cầu Huyện có Phó Chủ tịch UBND Huyện Phan Văn Phụng.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo đến 30/7/2021, địa phương đã thực hiện hoàn thành 18/35 nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 đạt tỷ lệ 51,42%; Việc vận hành phần miềm 1 cửa điện tử tại các phòng, ban chuyên môn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện và xã, thị trấn đảm bảo đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính; Địa phương đã thực hiện rà soát 181/456 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 40% và đơn giản 36/181 thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 20%; Tổng số thủ tục hành chính tiếp nhận trong năm 115/452 thủ tục và Bảo hiểm xã hội Huyện 25/25 thủ tục, có 86.041 hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn và có 07 hồ sơ trễ hạn, quá hạn; có 293 hồ sơ cấp Huyện và 8.672 hồ sơ cấp xã thực hiện dịch vụ công mức độ 03, 04; có 40/62 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích, đạt tỷ lệ 64,5% và có 2.252 hồ sơ thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích. Bên cạnh đó, Huyện cũng đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 09/19 đơn vị, xã, thị trấn đạt 47,3% chỉ tiêu kế hoạch; thực hiện tuyên truyền 14 chương trình, 14 bài và 42 tin về công tác cải cách hành chính trên địa bàn Huyện;...

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Phan Văn Hợp đề nghị địa phương quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau: Khẩn trương, rà soát lại 06 nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn Huyện gắn với việc triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 10 năm, 5 năm; Quan tâm cập nhật những văn bản mới điều chỉnh các hoạt động, các lĩnh vực của đời sống xã hội; Phải có giải pháp để từng ngành tự nghiên cứu, đề xuất các mô hình mới về cải cách hành chính; UBND huyện quan tâm nhiều hơn việc phối hợp giữa các ngành, các địa phương để tháo gỡ những vướng mắt trong quá trình thực hiện cải cách hành chính; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ trong việc thực hiện cải cách hành chính; Làm tốt công tác truyền thông, tuyên truyền về cải cách hành chính, đặc biệt là tuyên truyền về các thủ tục hành chính.

Được biết, từ ngày 26-28/10/2021, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính Đồng Tháp tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính bằng hình thức trực tuyến tại 09 huyện gồm: Tam Nông, Thanh Bình, Tháp Mười, Cao Lãnh, Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc.

Thanh Trọng