Xuất bản thông tin

null THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 trong kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện năm 2021

Chi tiết bài viết Thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 trong kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện năm 2021