Xuất bản thông tin

null Thanh Bình: đẩy mạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

Thanh Bình: đẩy mạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính

Năm 2021 cả nước nói chung huyện Thanh Bình nói riêng vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, tác động trực tiếp đến các lĩnh vực đời sống xã hội. Đặc biệt là công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội. Song với sự lãnh đạo điều hành của hệ thống chính quyền các cấp là yếu tố quyết định giúp các địa phương vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển. Trong các nhiệm vụ giải pháp thực hiện có thể nói công tác Cải cách hành chính (CCHC) giữ vai trò quan trọng để thúc đẩy sự phát triển chung của xã hội.

Ngay từ đầu năm, thực hiện Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của UBND Huyện về ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Qua 01 năm tổ chức thực hiện công tác CCHC của huyện Thanh Bình đã đạt được nhiều kết quả nổi bậc.

Bộ phận một cửa xã Tân Qưới tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân - ảnh chụp ngày 09/2/2022

Trong năm Huyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch đề ra; kịp thời tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các văn bản về cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời các TTHC cho tổ chức và cá nhân; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động CCHC; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử UBND Huyện.

Trên cơ sở các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, UBND huyện Thanh Bình đã ban hành các văn bản có liên quan công tác CCHC và triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức; thực hiện đánh giá chỉ số CCHC năm 2020 và thông báo kết quả chấm điểm chỉ số CCHC đối với các phòng, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn từ đó kịp thời đánh giá những ưu điểm tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục.

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết TTHC dịp tết Nguyên đán và cấp đổi thẻ Căn cước công dân trên địa bàn huyện. UBND huyện cũng đã Ban hành Công văn số 66 ngày 28/1/2021 về thống nhất chủ trương, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức công dân trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và Công văn số 301 ngày 13/4/2021 về thống nhất chủ trương giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ 7 , chủ nhật ở các xã, thị trấn. Từ đó các cơ quan đơn vị địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết TTHC. Trong đó: UBND xã Tân Thạnh, Tân Long, Tân Phú đăng ký thực hiện tiếp nhận giải quyết hồ sơ TTHC cho dân trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 được 324 hồ sơ; Các địa phương đăng ký giải quyết TTHC vào ngày thứ 7 và Chủ nhật gốm: xã Tân Quới, Bình Thành, Tân Thạnh, Tân Bình, Tân Huề, Tân Mỹ, Thị trấn Thanh Bình. Đặc biệt, Công an huyện còn thành lập các tổ lưu động phối hợp với các địa phương xuống địa bàn các khóm, ấp thực hiện tốt việc tổ chức cấp căn cước cho công dân.

Trong năm huyện đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về công tác cải cách hành chính bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Huyện, lắp đặt pano, khẩu hiệu tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tổng đai dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp, trên địa bàn các xã, thị trấn, tại cơ quan và bộ phận một cửa các xã, thị trấn: để tổ chức, công dân và doanh nghiệp biết tham gia nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 góp phần giảm thiểu tối đa về chi phí về thời gian và kinh phí trong quá trình giải quyết TTHC, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Tiếp tục duy trì và phát triển chuyên trang CCHC thuộc Trang thông tin điện tử huyện được UBND huyện giao quản lý để tuyên truyền về CCHC, thông báo các văn bản liên quan đến việc chỉ đạo, điều hành công tác CCHC.

Để khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, UBND Huyện ban hành Công văn số 13 ngày 07 tháng 01 năm 2021 về tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn Huyện năm 2021.

Nhằm chấn chỉnh cải tiến lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức, phát hiện và kiến nghị khắc phục những sai sót hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những hành vi vi phạm các quy định hiện hành của Nhà nước, nâng cao vai trò trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; hạn chế các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ. UBND Huyện ban hành Kế hoạch số 40 ngày 24 tháng 02 năm 2021 về kiểm tra công vụ năm 2021; Công văn số 125 ngày 23 tháng 02 năm 2021 về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong lãnh đạo, điều hành và thực thi công vụ.

Đồng thời chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban Huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn cụ thể hóa xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tại cơ quan, đơn vị mình. Trong năm Đoàn kiểm tra CCHC Huyện tiến hành kiểm tra tại các xã, thị trấn và các ngành huyện theo kế hoạch đề ra bằng nhiều hình thức như kiểm tra trực tuyến và đánh giá trực tuyến thông qua báo cáo của các đơn vị

Bên cạnh đó, UBND huyện Thanh Bình luôn quan tâm chỉ đạo các phòng, ban ngành huyện và các xã thị trấn thường xuyên cập nhật TTHC mới ban hành, các TTHC bãi bỏ, thay thế, bổ sung. Hiện toàn huyện có 425 TTHC, đang có hiệu lực. Tất cả các TTHC trong phạm vi áp dụng đã được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các cấp, để các tổ chức, cá nhân có thể thuận tiện tìm hiểu, tra cứu các TTHC khi có nhu cầu.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông TTHC phê duyệt quy trình nội bộ đạt 100%; quy trình nội bộ giải quyết TTHC được điện tử hóa đạt 100%. Trong năm, tất cả hồ sơ TTHC khi trả kết quả đều đúng thời gian quy định, đạt 99,6% không có trường hợp quá hạn; 100% cơ quan, đơn vị đã sử dụng mạng nội bộ, mạng internet để trao đổi công việc; triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử được ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Đặc biệt năm 2021 số lượng hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tăng cao, cụ thể có 136 hồ sơ mức độ 3; 106 hồ sơ trực tuyến mức độ 4, tăng hơn 60% so với năm 2020. Số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 117.  Ngoài ra, huyện thực hiện niêm yết địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cấp huyện và cấp xã, công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thái độ phục vụ của công chức, viên chức và người lao động.

Mô hình, "Chính quyền thân thiện", "Công sở thân thiện", “cán bộ công chức các xã, thị trấn tiếp xúc, đối thoại với nhân dân khóm ấp” được duy trì thực hiện tốt cũng như tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển giao nghiệp vụ, dịch vụ hành chính công, mô hình bộ phận một cửa kết hợp với bưu điện văn hóa xã và Mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân nhận được sự hài lòng, đánh giá cao người dân.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp cán bộ, công chức, viên chức bộ phận một cửa huyện và các xã, thị trấn luôn chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch Covid-19, góp phần đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng xã hội; đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân có nhu cầu.    

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được huyện cũng còn một số khó khăn như: Trong thực hiện vận hành phần mềm một cửa điện tử mới, đôi lúc phần mềm bị lỗi kỹ thuật, một số thời điểm không mở được hồ sơ để thụ lý, gây khó khăn trong việc xử lý, ký duyệt kết quả giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc tạo tài khoản công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến còn gặp khó khăn do hệ thống chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến đôi lúc không gửi mã xác thực hoặc có gửi thì thời gian rất lâu mới nhận được mã xác thực gây khó khăn trong việc tạo tài khoản trực tuyến cho cá nhân tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Thanh Bình tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay về CCHC. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hiện nay, nhất là nâng cao đạo đức công vụ, nhiệt tình phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ CCHC, nhất là trong cung ứng dịch vụ công trực tuyến vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng cho tổ chức và người dân “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội./.

Ra Đa