TTHC LINH VUC LDTBXH

Nội dung:

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành kèm theo Quyết định số 1139/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

(Theo Quyết định số 1139/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

I. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc (2.000777)

Tải về

2

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (2.000298)

Tải về

3

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (2.000294)

Tải về

4

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp (1.00684)

Tải về

5

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (2.000291)

Tải về

II.   LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh (2.002284)

Tải về

2

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài (2.001960)

Tải về

III. LĨNH VỰC VIỆC LÀM

1

Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người lao động (1.011548)

Tải về

2

Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh (1.011550)

Tải về

IV. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

1

Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (1.010938) 

Tải về

2

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện (1.010939) 

Tải về

3

Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. (1.010940)

Tải về

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CẤP TỈNH – CẤP HUYỆN

(Theo Quyết định số 1139/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

I. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1

Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý (1.010811)

Tải về

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CẤP TỈNH - CẤP HUYỆN - CẤP XÃ

(Theo Quyết định số 1139/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

I. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp (2.002308)

Tải về

2

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia (1.004964)

Tải về

3

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (1.001257)

Tải về

4

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh (2.002307)

Tải về

5

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương , huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi  (1.005387)

Tải về

6

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (1.010803)

Tải về

7

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (1.010804)

Tải về

8

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an (1.010805)

Tải về

9

Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an (1.010810)

Tải về

10

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý (1.010812)

Tải về

11

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (1.010816)

Tải về

12

Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (1.010817)

Tải về

13

Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày (1.010818)

Tải về

14

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (1.010819)

Tải về

15

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng (1.010820)

Tải về

16

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân(1.010821)

Tải về

17

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần(1.010824)

Tải về

18

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ(1.010825)

Tải về

19

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (1.010829)

Tải về

20

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (1.0108230)

Tải về

II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cơ sở trợ giúp trẻ em (1.001310)

Tải về

2

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (2.000286)

Tải về

3

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (2.000282)

Tải về

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CẤP TỈNH – CẤP XÃ

(Theo Quyết định số 1139/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ (1.010814)

Tải về

2

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng (1.010788)

Tải về

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CẤP HUYỆN – CẤP XÃ

(Theo Quyết định số 1139/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

I. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1

Thăm viếng mộ liệt sĩ (1.010832)

Tải về

II. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

1

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân (2.001661)

Tải về

II.LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (1.001776)

Tải về

2

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (1.001758)

Tải về

3

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (1.001753)

Tải về

4

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (1.001731)

Tải về

5

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (1.001739)

Tải về

6

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng (2.000744)

Tải về

7

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm (1.011606)

Tải về

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

(Theo Quyết định số 1968/QĐ-UBND-HC ngày 28/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

I. THỦ TỤC THUỘC LĨNH VỰC CẤP HUYỆN

1

Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19

Tải về

2

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

Tải về

II.  THỦ TỤC THUỘC LĨNH VỰC LIÊN THÔNG CẤP XÃ, CẤP HUYỆN

1

Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Tải về

 

Banner LCT HTB

Danh mục chính Menu

Banner Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Tổng đài 1022