TTHC NONG NGHIEP

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 61/QĐ-UBND-HC ngày 23/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng ThápQuyết định số 869/QĐ-UBND-HC ngày 24/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

I

LĨNH VỰC THỦY SẢN

 

1

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) - 1.004498

Tải về

2

Công bố mở cảng cá loại 3 - 1.004478

Tải về

3

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) - 1.003956

Tải về

II

LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

 

1

Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện - 1.011471

Tải về

2

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu - 3.000175

Tải về

3

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) - 1.007919

Tải về

III

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

 

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương - 1.003618

Tải về

IV

LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

1

Hỗ trợ Dự án liên kết – 1.003434

Tải về

V

 LĨNH VỰC THỦY LỢI

 

1

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp  - 2.001627

Tải về

2

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện - 1.003471

Tải về

3

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) - 1.003459

Tải về

4

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) - 1.003456

Tải về

5

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện - 1.003347

Tải về

VI

LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

 (Theo Quyết định số 61/QĐ-UBND-HC ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

1

Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác trường hợp có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái – 3.000250

Tải về

 

 

Banner LCT HTB

Danh mục chính Menu

Banner Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Tổng đài 1022