Thông tin liên hệ

Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp

(3/27/2015 11:10:01 AM) 

         

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 12, Trần Phú, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773 873 999 – Fax: 02773 873 999

Email: stttt@dongthap.gov.vn

 

Danh mục chính Menu