BAN BIÊN TẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THÁP MƯỜI

Nội dung:
BAN BIÊN TẬP

TRANG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THÁP MƯỜI

_________________

 

 - Trưởng ban:

1. Đ/c: Nguyễn Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Phó Trưởng ban:

2. Đ/c: Nguyễn Minh Vương - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện.

- Các Thành viên:       

3. Đ/c: Lương Văn Ngoan - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

4. Đ/c: Võ Thị Thu Hiền - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

5. Đ/c: Nguyễn Văn Hứng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện.

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner liên kết website