Xuất bản thông tin

null Huyện ủy Tháp Mười

Chi tiết bài viết Huyện ủy

Huyện ủy Tháp Mười

Ông Nguyễn Văn Vũ Minh

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

Ông Đinh Minh Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Bà Trần Thị Quý

Chức vụ: Phó Bí Thư Huyện ủy