Huyện ủy Tháp Mười

Nội dung:

Bà Trần Thị Quý

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

Ông Đinh Minh Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Ông Đoàn Thanh Bình

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy

Danh mục chính Menu