Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3871/UBND-NC 22/07/2021 Về việc trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Chi, ngụ tại xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười
2 3578/UBND-NC 09/07/2021 Về việc trả lời đơn của ông Lê Văn Quang, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười
3 3547/UBND-NC 07/07/2021 Về việc trả lời đơn của ông Phạm Vũ Phương, ngụ ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười
4 3509/UBND-NC 02/07/2021 Về việc trả lời đơn của ông Đặng Văn Tiến, ngụ Ấp 5, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười
5 3504/UBND-NC 02/07/2021 Về việc trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu Vân, ngụ Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười
6 3473/UBND-NC 02/07/2021 Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Giám, ngụ Khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười
7 3466/UBND-NC 02/07/2021 V/v trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Mỹ Cảnh, địa chỉ: số 90/2, Đường số 10, Khu phố 3, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
8 3445/UBND-NC 01/07/2021 Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Son, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười
9 3444/UBND-NC 01/07/2021 Về việc trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Phiến, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười
10 3443/UBND-NC 01/07/2021 Về việc trả lời đơn của ông Đặng Văn Hóa, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười
11 3442/UBND-NC 01/07/2021 Về việc trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thao, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười
12 3441 01/07/2021 Về việc trả lời đơn của bà Trang Thị Mỹ Châu, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười
13 3344/UBND-NC 25/06/2021 V/v trả lời đơn của bà Lê Phạm Thị Tường Anh và ông Phạm Công Phú, ngụ Ấp 4, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười
14 3262/UBND-NC 23/06/2021 Về việc trả lời đơn của hộ bà Huỳnh Thị Bảy, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
15 3261/UBND-NC 23/06/2021 Về việc trả lời đơn của bà Phan Thị Kim Loan, ngụ xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười
16 3260/UBND-NC 23/06/2021 Về việc trả lời đơn của ông Lê Minh Trí, ngụ xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười
17 3060/UBND-NC 11/06/2021 Về việc trả lời đơn của ông Lê Văn Ngàn, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười
18 3058/UBND-NC 11/06/2021 Về việc trả lời đơn của ông Lê Thái Tôn, ngụ Khóm 4, thị trấn Mỹ An huyện Tháp Mười
19 3027/UBND-NC 10/06/2021 Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Minh Nhiều, ngụ Ấp 4, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười
20 3026/UBND-NC 10/06/2021 Về việc trả lời đơn của ông Lê Văn Nhưỡng, ngụ Khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Bộ thông tin và truyền thông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website