Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2578/VP.UBND-NC 07/12/2022 Về việc giải quyết đơn của ông Lưu Văn Tuấn, ngụ Ấp 6B, xã Trường Xuân
2 2577/VP.UBND-TCKH 07/12/2022 V/v tạm ứng kinh phí kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình, tiếp các đoàn công tác đến kiểm tra, giám sát đợt 6/2022
3 2575/VPUBND-NC 06/12/2022 Về việc báo cáo năm 2022 kết quả thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND Tỉnh
4 2574/VP.UBND-NN 06/12/2022 Về việc chuẩn bị nội dung cho lãnh đạo dự họp báo thường kỳ tháng 11/2022 với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh
5 2573/GM-VP 06/12/2022 Về việc họp Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện (ngày 08/12/2022)
6 2572/TTr-BCH 06/12/2022 Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng trong đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2017-2022
7 2571/VP.UBND-NC 05/12/2022 Về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Châu, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ
8 2568/VP.UBND-NN 01/12/2022 Về việc góp ý dự thảo báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022 và kế hoạch năm 2023
9 2567/VPUBND-NN 01/12/2022 Về việc góp ý Dự thảo hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 1, dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
10 2394/TB-VPUBND 12/10/2022 Thông báo Ý kiến kết luận và chỉ đạo của bà Trần Thị Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 12/10/2022
11 2291/TB-VPUBND 28/09/2022 Thông báo Ý kiến kết luận và chỉ đạo của bà Trần Thị Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 28/9/2022
12 2073/TB-VPUBND 29/08/2022 Thông báo Ý kiến kết luận và chỉ đạo của bà Trần Thị Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 29/8/2022
13 9154/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trung tâm VHHTCĐ xã Đốc Binh Kiều
14 9092/QĐ-UBND 26/08/2022 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường TH Mỹ Hòa 2 (điểm chính)
15 9082/QĐ-UBND 26/08/2022 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non thị trấn Mỹ An
16 7559/BC-UBND 30/11/2022 Báo cáo Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm về sử dụng đất không đúng mục đích của bà Củ Nhì Múi và Công ty TNHH Công nghệ Dingxin
17 7557/BC-UBND 30/11/2022 Báo cáo Kết quả công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2022
18 7554/TTr-UBND 30/11/2022 Về tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 của huyện Tháp Mười
19 7549/TTr-UBND 30/11/2022 TỜ TRÌNH HĐND Thông qua danh mục kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do huyện quản lý và phân bổ
20 7547/BC-UBND 30/11/2022 Báo cáo sơ kết thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2022