Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3921/QĐ-UBND 27/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP trên địa bàn xã Mỹ Quí
2 1379/VPUBND-NN 29/07/2021 V/v lập danh sách các chủ máy gặt đập liên hợp, công nhân và thương lái thu mua nông sản trong tình hình dịch Covid-19
3 1378/VPUBND-NN 29/07/2021 V/v quy trình kỹ thuật chăm sóc và phòng trị dịch hại trên cây mít
4 1377/VPUBND-NN 29/07/2021 V/v xây dựng Kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025
5 8381/UBND-VX 29/07/2021 V/v phân luồng lối đi, hướng dẫn và yêu cầu người dân đi mua hàng hóa thiết yếu tại các chợ và điểm mua bán trên địa bàn huyện
6 8360/QĐ-UBND 28/07/2021 Về việc thành lập Tổ kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
7 8380/QĐ-UBND 29/07/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Đường bờ Bắc kênh NVT A (Tư Mới – ranh Mỹ Đông).
8 8379/QĐ-UBND 29/07/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Cống hở kênh 500 - 6 Thêm
9 8374/QĐ-UBND 29/07/2021 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp năm 2021 và thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2021
10 8373/QĐ-UBND 29/07/2021 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí kinh phí tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm 2021
11 8372/UBND-NC 29/07/2021 V/v giao khu đất của Công ty TNHH Trung tâm Tháp Mười quản lý, khai thác
12 1376/VPUBND-NC 29/07/2021 Về việc tổ chức thực hiện Thông tư 05/2021/TTBTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
13 1375/VPUBND-XDCB 29/07/2021 V/v theo dõi, cập nhật và báo cáo số liệu về phòng chống dịch tại các doanh nghiệp
14 8371/UBND-NC 29/07/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
15 8369/UBND-VX 29/07/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
16 8368/UBND-XDCB 29/07/2021 V/v ý kiến dự thảo Công văn của UBND tỉnh hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án đầu tư theo pháp luật chuyên ngành và trong lĩnh vực xã hội hoá phải tổ chức đấu thầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 8360/KH-UBND 29/07/2021 KẾ HOẠCH Tiếp tục hỗ trợ các điểm thư viện có tiếp nhận Dự án BMGF-VN trên địa bàn huyện Tháp Mười, giai đoạn 2021 - 2023
18 8367/BC-UBND 29/07/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện các dự án kế hoạch vốn kéo dài chuyển sang năm 2021
19 8366/QĐ-UBND 29/07/2021 Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cống thoát nước, đường nội bộ TDC Ấp 4 xã Láng Biển
20 8364/UBND-VX 29/07/2021 V/v triển khai lắp đặt camera tại các cơ sở cách ly tập trung