Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 154/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
2 153/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
3 152/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
4 150/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
5 149/QĐ-UBND 06/01/2023 149/QĐ-UBND - 06/01/2023] Quyết định về việc trợ cấp xã hội
6 150/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
7 148/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
8 147/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
9 146/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
10 145/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
11 143/UBND-XDCB 06/01/2023 V/v cung cấp số liệu cát san lấp và đánh giá tác động của việc tăng giá cát đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
12 144/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
13 142/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Xuân đối với ông Ngô Văn Quân
14 140/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh Quốc gia và trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ Quốc phòng năm 2022
15 139/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2022
16 138/BC-UBND 06/01/2023 Việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Tổ hợp sản xuất rau củ quả xuất khẩu tại Cụm công nghiệp – Dịch vụ Thương mại Trường Xuân, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
17 137/BC-UBND 06/01/2023 Việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà máy chế biến nông sản tại Cụm công nghiệp – Dịch vụ Thương mại Trường Xuân, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
18 136/UBND-TNMT 06/01/2023 V/v thẩm định hồ sơ khái toán ô chôn lấp số 2 Bãi rác Trường Xuân
19 135/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định phê duyệt danh sách kê khai TSTN năm 2022
20 [134/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Hội có tính chất đặc thù huyện Tháp Mười năm 2023