Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6607/UBND-TCKH 31/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp số 1105/QCPH-UBND-UBMTT-HCTĐ ngày 11/10/2022 giữa Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Đồng Tháp
2 6606/UBND-NN 31/10/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh
3 6605/UBND-TH 31/10/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2022
4 6604/UBND-TH 31/10/2022 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025
5 6603/UBND-TH 31/10/2022 V/v ý kiến chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị, công ty
6 6602/UBND-VX 31/10/2022 V/v xây dựng Kế hoạch tổ chức tết Nguyên đán năm 2023
7 6584/QĐ-UBND 31/10/2022 BÁO CÁO Kết quả việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
8 6586/UBND-VX 31/10/2022 V/v triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
9 6600/QĐ-UBND 31/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 235/QĐ-UB ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ Quí - hộ bà Trần Thị The
10 6599/QĐ-UBND 31/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ ông Trần Minh Sang
11 6596/QĐ-UBND 31/10/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Chỉnh trang, nâng cấp khuôn viên (sân) trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ An
12 6576/UBND-XDCB 28/10/2022 V/v đầu tư xây dựng công trình Nhà chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
13 6575/UBND-XDCB 28/10/2022 V/v ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 17/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh
14 6574/UBND-XDCB 28/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-UBND-HC ngày 27/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
15 6573/UBND-XDCB 28/10/2022 V/v ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định Ban hành quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh
16 6572/UBND-NN 28/10/2022 Về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện “Chương trình quốc gia Phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030” trên địa huyện Tháp Mười
17 6571/UBND-XDCB 28/10/2022 V/v ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp lập, phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
18 6570/UBND-TCKH 28/10/2022 V/v triển khai, thực hiện hướng dẫn kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn của Đoàn thể xã, phường, thị trấn
19 6569/UBND-XDCB 28/10/2022 V/v đảm bảo an toàn giao thông các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân
20 6567/UBND-TH 28/10/2022 V/v xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn huyện