Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1575/QĐ-UBND 29/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Đặng Văn Hậu
2 1574/QĐ-UBND 29/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 381/QĐ-UB ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư Trung tâm xã Tân Kiều - hộ ông Nguyễn Văn Phường nhận thừa kế Đinh Thị Hồng
3 1573/QĐ-UBND 29/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp -n hộ ông Nguyễn Văn Sĩ
4 1572/QĐ-UBND 29/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ ông Nguyễn Hoàng Linh
5 1571/QĐ-UBND 29/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư Phú Điền mở rộng - hộ ông Danh Bé Bảy
6 1539/QĐ-UBND 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
7 11842/KH-UBND 31/12/2021 KẾ HOẠCH Phối hợp hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vay vốn tự tạo việc làm cho người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt thuỷ sản bằng xung điện trên địa bàn huyện
8 1499/TTr-UBND 24/03/2022 Về việc thẩm hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuộc quy hoạch Khu dân cư trung tâm xã Trường Xuân (khu 64 ha), Tuyến dân cư An Phong - Mỹ Hòa
9 1488/UBND-XDCB 24/03/2022 V/v ý kiến đầu tư dự án Tổ hợp sản xuất rau củ quả xuất khẩu Sapo Đồng Tháp
10 761/VPUBND-XDCB 06/04/2022 V/v tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông
11 1747/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
12 1746/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
13 1745/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
14 1744/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
15 1743/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
16 760/VPUBND-TCKH 06/04/2022 V/v tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 150/KH-SCT ngày 20/01/2022 của Sở Công thương
17 759/VPUBND-TCKH 06/04/2022 V/v cung cấp giá trị phê duyệt phương án bồi thường và nhu cầu vốn GPMB để thực hiện điều chỉnh dự án Hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp
18 757/VPUBND-XDCB 06/04/2022 V/v tham gia chương trình Hội chợ “Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2022 chủ đề Liên kết cùng phát triển”
19 756/VPUBND-TCKH 06/04/2022 V/v triển khai nội dung chỉ đạo của Thường trực HĐND Tỉnh tại Kết luận số 72/KL-HĐND
20 1742/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội