Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 9799/UBND-XDCB 05/10/2021 Về việc thống nhất chủ trương tổ chức hoạt động lại chợ Trường Xuân
2 9798/QĐ-UBND 05/10/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình SLMB và Hạ tầng mở rộng chợ Đốc Binh Kiều (Kho dự trữ)
3 9797/QĐ-UBND 05/10/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình Hạ tầng đoạn cuối đường bờ Nam kênh Tư Mới
4 9796/UBND-XDCB 05/10/2021 V/v giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư xây dựng công trình Khu cách ly tập trung xã Đốc Binh Kiều
5 9795/BC-UBND 05/10/2021 Tình hình thực hiện các dự án được chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian thực hiện, gia hạn tiến độ sử dụng đất
6 9794/UBND-XDCB 05/10/2021 V/v thống nhất cho Công ty cổ phần thực phẩm One One Miền Nam được hoạt động sản xuất theo phương án “4 tại chỗ”
7 9111/QĐ-UBND 26/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến bờ Nam K3 (từ Trạm bơm Láng Biển 8 - 307)
8 9112/QĐ-UBND 26/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến kênh Tư Cũ (từ kênh Tắc - giáp ranh xã Mỹ An)
9 9125/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến bờ Bắc kênh Đồng Tiến (đoạn từ cầu Đường Thét - nhà ông Âu Văn Mười Anh)
10 9126/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế Đường kênh 8.000 (từ ranh Mỹ Hòa - kênh An Phong)
11 9127/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến kênh Nhất (đoạn từ kênh Nguyễn Văn Tiếp - ranh Phú Điền)
12 9128/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến bờ Đông kênh Mỹ Phước (kênh 7 Thước - kênh 7 Bồng)
13 9130/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế bờ Đông kênh 500 hậu Tây kênh Năm (kênh Giữa Cô Hai - kênh Nhì)
14 9793/UBND-XDCB 05/10/2021 V/v gia hạn thời gian thi công công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Đông kênh Việt Kiều
15 5487/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Hòa
16 5486/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Hoa
17 5485/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Hiển
18 5484/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Hát
19 5483/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Huỳnh Văn Hảo
20 5482/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Hải