Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1386/QĐ-UBND 22/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Trần Thanh Liệt, xã Hưng Thạnh
2 1385/BC-UBND 22/03/2022 Tình hình thực hiện công tác đấu giá trên địa bàn huyện Tháp Mườii
3 1378/BC-UBND 21/03/2022 Báo cáo Kết quả rà soát đánh giá bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
4 1379/KH-UBND 21/03/2022 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn huyện năm 2022
5 1380/UBND-NN 21/03/2022 Về việc tham mưu nội dung dự hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu nước sạch nông thôn theo Nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 1382/UBND-XDCB 21/03/2022 V/v triển khai các hoạt động hỗ trợ và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn huyện năm 2022
7 1381/UBND-XDCB 21/03/2022 V/v ý kiến dự thảo Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ
8 912/KH-UBND 21/03/2022 KẾ HOẠCH Chúc thọ, mừng thọ và tặng quà người cao tuổi năm 2022
9 1377/UBND-VX 21/03/2022 V/v rà soát, giải quyết hồ sơ khen thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
10 913/KH-UBND 28/02/2022 KẾ HOẠCH Xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em huyện Tháp Mười năm 2022
11 1374/KH-UBND 21/03/2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra hành nghề Y, Dược tư nhân, Mỹ phẩm trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2022
12 11836/KH-UBND 29/12/2021 KẾ HOẠCH Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tháp Mười
13 626/VPUBND-TCKH 21/03/2022 V/v triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuỗi liên kết ngành hàng chủ lực, đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
14 625/VPUBND-TCKH 21/03/2022 V/v triển khai Quyết định số 84/QĐ-BTC ngày 26/01/2022 của Bộ Tài chính
15 624/VPUBND-TH 21/03/2022 V/v xử lý chất thải y tế có nguy cơ chứa SARS-CoV-2
16 623/VPUBND-XDCB 21/03/2022 V/v tham mưu, đề xuất UBND huyện đầu tư Nhà lòng chợ Trường Xuân giai đoạn 2 theo quy định
17 620/VPUBND-VX 21/03/2022 V/v cung cấp thông tin về camera giám sát
18 618/VPUBND-NN 21/03/2022 Về việc tham gia diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp năm 2022
19 615/VPUBND-VX 18/03/2022 V/v hỗ trợ đoàn làm phim về cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt
20 1373/TTr-UBND 21/03/2022 Về thông qua vị trí dự kiến di dời Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1