Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1427/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
2 1425/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập lại Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện
3 1424/QĐ-UBND 22/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Phan Văn Đồng
4 1423/QĐ-UBND 22/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Huỳnh Văn Quang
5 1422/QĐ-UBND 22/03/2022 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí trang bị Camera Hội nghị trực tuyến
6 1420/UBND-TCKH 22/03/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản
7 1419/QĐ-UBND 22/03/2022 V/v vị trí xây dựng các trạm BTS đợt 2, năm 2021
8 637/VPUBND-XDCB 22/03/2022 V/v vị trí xây dựng các trạm BTS đợt 2, năm 2021
9 1418/QĐ-UBND 22/03/2022 Về việc giao đất tại Khu tái định cư đường Hồ Chí Minh - Bà Huỳnh Thị Kim Thương
10 1417/QĐ-UBND 22/03/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Hộ bà Phan Thị Xê, xã Trường Xuân
11 1376/KH-UBND 21/03/2022 KẾ HOẠCH Hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 trên địa bàn huyện Tháp Mười
12 1413/UBND-NN 22/03/2022 Về việc sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả
13 1412/QĐ-UBND 22/03/2022 Phê duyệt tổng mặt bằng xây dựng Nhà máy xay xát Phúc Thành của Doanh nghiệp tư nhân Phúc Thành
14 1411/UBND-NC 22/03/2022 V/v bàn giao mặt bằng thi công Nút giao N2 với ĐT845 thuộc dự án Mở rộng Nút giao và đường kết nối ĐT845 với Tuyến N2
15 1410/UBND-NN 22/03/2022 Về việc cung cấp thông tin các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán, tiểu thương tham gia sàn thương mại điện tử
16 1409/QĐ-UBND 22/03/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc thu hồi quyền sử dụng đất - Nguyễn Văn Út, xã Mỹ Hòa
17 1408/UBND-TH 22/03/2022 V/v triển khai Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp
18 1407/UBND-TH 22/03/2022 V/v góp ý đối với Phương án đánh giá kết quả thực hiện nội dung cam kết hành động với UBND Tỉnh” năm 2022
19 1406/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
20 1405/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội