Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1378/BC-UBND 21/03/2022 Báo cáo Kết quả rà soát đánh giá bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
2 1379/KH-UBND 21/03/2022 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn huyện năm 2022
3 1380/UBND-NN 21/03/2022 Về việc tham mưu nội dung dự hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu nước sạch nông thôn theo Nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 1382/UBND-XDCB 21/03/2022 V/v triển khai các hoạt động hỗ trợ và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn huyện năm 2022
5 1381/UBND-XDCB 21/03/2022 V/v ý kiến dự thảo Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ
6 912/KH-UBND 21/03/2022 KẾ HOẠCH Chúc thọ, mừng thọ và tặng quà người cao tuổi năm 2022
7 1377/UBND-VX 21/03/2022 V/v rà soát, giải quyết hồ sơ khen thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
8 913/KH-UBND 28/02/2022 KẾ HOẠCH Xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em huyện Tháp Mười năm 2022
9 1374/KH-UBND 21/03/2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra hành nghề Y, Dược tư nhân, Mỹ phẩm trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2022
10 11836/KH-UBND 29/12/2021 KẾ HOẠCH Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tháp Mười
11 626/VPUBND-TCKH 21/03/2022 V/v triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuỗi liên kết ngành hàng chủ lực, đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
12 625/VPUBND-TCKH 21/03/2022 V/v triển khai Quyết định số 84/QĐ-BTC ngày 26/01/2022 của Bộ Tài chính
13 624/VPUBND-TH 21/03/2022 V/v xử lý chất thải y tế có nguy cơ chứa SARS-CoV-2
14 623/VPUBND-XDCB 21/03/2022 V/v tham mưu, đề xuất UBND huyện đầu tư Nhà lòng chợ Trường Xuân giai đoạn 2 theo quy định
15 620/VPUBND-VX 21/03/2022 V/v cung cấp thông tin về camera giám sát
16 618/VPUBND-NN 21/03/2022 Về việc tham gia diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp năm 2022
17 615/VPUBND-VX 18/03/2022 V/v hỗ trợ đoàn làm phim về cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt
18 1373/TTr-UBND 21/03/2022 Về thông qua vị trí dự kiến di dời Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1
19 1371/UBNd-TH 18/03/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 288/QĐ-TTg, ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
20 1307/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh sách các Công ty, Doanh nghiệp, Cơ sơ sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2022