Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1321/QĐ-UBND 16/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Huỳnh Việt Tân, xã Trường Xuân
2 1320/QĐ-UBND 16/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Lê Thị Kim Thão, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An
3 1319/QĐ-UBND 16/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Vũ Hồng Văn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
4 1305/KH-UBND 15/03/2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2022
5 1318/QĐ-UBND 16/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Hộ ông Đoàn Tấn Tài, thị trấn Mỹ An
6 9357/UBND-XDCB 09/09/2021 V/v giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư xây dựng công trình
7 1316/UBND-XDCB 16/03/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác khảo sát tình trạng xây dựng công trình, nhà ở lấn, chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn huyện
8 1315/QĐ-UBND 16/03/2022 Phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn Kiến thiết thị chính năm 2022 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười
9 1314/QĐ-UBND 16/03/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp chợ cũ TT Mỹ An
10 1227/BC-UBND 14/03/2022 Về việc xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với khu đất thuê của Công ty TNHH Cấp nước Châu Hân Phát
11 578/VPUBND-TCKH 16/03/2022 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 của Bộ Tài chính
12 1304/KH-BTC 15/03/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Thể dục Thể Thao huyện Tháp Mười lần thứ IX năm 2021
13 1312/UBND-VX 16/03/2022 V/v báo cáo số liệu để xây dựng Chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025
14 1311/UBND-VX 16/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hành động giai đoạn 2022 – 2025 của tỉnh Đồng Tháp thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025
15 1310/UBND-VX 16/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2022
16 576/VPUBND-VX 16/03/2022 V/v góp ý danh mục dự kiến tổ chức các sự kiện văn hoá du lịch tại các địa phương
17 575/VPUBND-NN 16/03/2022 Về việc tham mưu thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2022
18 574/VPUBND-VX 16/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và đẩy mạnh phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng theo Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022
19 1303/UBND-TCKH 15/03/2022 V/v chuyển nguồn ngân sách cấp huyện năm 2021 sang năm 2022
20 1302/QĐ-UBND 15/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Huỳnh Văn Chính, xã Mỹ Hòa