Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1355/QĐ-UBND 18/03/2022 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí an toàn giao thông năm 2022
2 606/VPUBND-VX 18/03/2022 V/v triển khai hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 theo Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 và Quyết định số 616/QĐ-BYT ngày 15/3/2022
3 605/VPUBND-XDCB 18/03/2022 V/v tham mưu, đề xuất UBND huyện trả lời Công ty TNHH BĐS Minh Đăng về khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi “khu dân cư thương mại Minh Đăng”
4 1353/QĐ-UBND 18/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Nguyễn Ngọc Ánh, TTMA
5 1352/QĐ-BQL 18/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ khó khăn cho đối tượng chính sách
6 1351/QĐ-BQL 18/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ đời sống cho đối tượng chính sách
7 1172/BC-UBND 11/03/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 2020 - 2024 trên địa bàn huyện Tháp Mười
8 1334/UBND-TCKH 17/03/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
9 1350/UBND-VX 18/03/2022 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
10 1344/UBNd-VX 18/03/2022 V/v góp ý danh mục dự kiến tổ chức các sự kiện văn hoá du lịch tại các địa phương
11 1343/UBND-XDCB 18/03/2022 V/v bổ sung danh mục đầu tư trường học trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025
12 1342/UBND-VX 18/03/2022 V/v góp ý dự thảo quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài
13 1341/QĐ-UBND 18/03/2022 Về việc phê duyệt dự toán chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trường Tiểu học Tân Kiều 3
14 10941/QĐ-UBND 26/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Mỹ Đông (điểm gần trường TH)
15 1338/UBND-VX 18/03/2022 V/v cho ý kiến về phương án quy hoạch mặt bằng xây dựng Trường THPT Trường Xuân
16 1337/QĐ-UBND 18/03/2022 Về việc phê duyệt dự toán chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trường Mầm non Mỹ Hoà
17 1334/UBND-VX 17/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và đẩy mạnh phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng theo Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022
18 604/VPUBND-NN 18/03/2022 Về việc tham mưu thực hiện theo nội dung yêu cầu Kế hoạch Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2022
19 603/VPUBND-VX 18/02/2022 V/v điều kiện phân bổ kinh phí hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các công trình ghi công liệt sĩ từ nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng
20 602/VPUBND-NN 18/03/2022 Về việc tham mưu rà soát Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022