Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7522/QĐ-UBND 29/11/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
2 7504/UBND-VX 28/11/2022 V/v tham mưu báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2022
3 7521/QĐ-UBND 29/11/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
4 7520/QĐ-UBND 29/11/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
5 7519/QĐ-UBND 29/11/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
6 7518/UBND-VX 29/11/2022 V/v báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
7 7517/UBND-VX 29/11/2022 V/v báo cáo tiến độ giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
8 7516/UBND-VX 29/11/2022 V/v theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình lao động ngoài tỉnh trở về địa phương nơi cư trú
9 7515/QĐ-UBND 29/11/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
10 7514/QĐ-UBND 29/11/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư điều chỉnh, bổ sung lần 2 công trình Khu đô thị Bắc Mỹ An (giai đoạn 1)
11 7513/UBND-NC 29/11/2022 Về việc trả lời đơn của bà Phan Thị Ánh Hồng, ngụ ấp Mỹ Nam 1, xã Mỹ Quí
12 7512/UBND-NC 29/11/2022 Về việc trả lời đơn của ông Âu Văn Hùng, ngụ Ấp 5A, xã Trường Xuân
13 7512/BC-UBND 29/11/2022 Báo cáo Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2022
14 7511/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Hộ ông Nguyễn Văn Dũng, xã Mỹ Đông
15 7510/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Văn Tám, xã Đốc Binh Kiều - Thửa 50, tờ bản đồ số 64
16 7509/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Văn Tám, xã Đốc Binh Kiều - Thửa 101, tờ bản đồ số 9
17 7508/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Phạm Văn Quang, xã Phú Điền
18 7507/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Trần Văn Thái
19 7506/UBND-VX 28/11/2022 V/v cung cấp thông tin xây dựng Trang thông tin điện tử xã nông thôn mới năm 2022
20 7503/UBND-VX 28/11/2022 V/v tham mưu triển khai Phong trào "Tết Nhân ái" - Xuân Quý Mão 2023