Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [6557/TB-UBND 09/09/2023 Thông báo về việc đánh giá, xếp loại ông Phan Thanh Tháo, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Thạnh năm học 2022-2023
2 [6558/TB-UBND 09/09/2023 Thông báo về việc đánh giá, xếp loại ông Trần Tấn Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Mỹ An năm học 2022-2023
3 [6559/TB-UBND - 09/08/2024 Thông báo về việc đánh giá, xếp loại ông Trần Văn Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Quý 1 năm học 2022-2023
4 6560/TB-UBND 09/09/2023 TB về việc đánh giá, xếp loại ông Trương Phi Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Quý 3 năm học 2022-2023
5 [6629/QĐ-UBND 09/09/2023 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Võ Ngọc Bích, sinh năm 1957, căn cước công dân số 087157009491, ngụ xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
6 6627/UBND-TCKH 09/09/2023 [ V/v xử lý việc đăng ký hộ kinh doanh “Thế giới sữa” và rà soát, xử lý các trường hợp tương tự
7 6625/UBND- 09/09/2023 Về việc tham mưu báo cáo kết quả thực hiện danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa nước thực hiện dự án 2023 và đăng ký danh mục dự án năm 2024
8 [6621/UBND-TH 09/09/2023 V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tập trung xử lý công việc những tháng cuối năm 2023
9 6624/UBND-NC 09/09/2023 Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Hoài Linh, ngụ Khóm 4, thị trấn Mỹ An
10 [6310/UBND-NC 09/09/2023 Về việc gia hạn thời gian nộp tiền sử dụng đất - Ông Lý Văn Tấn, ngụ ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An
11 [6623/QĐ-UBND 09/09/2023 Quyết định thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh của ông Lê Văn Thương (thị trấn Mỹ An)
12 6628/UBND-NC 09/09/2023 Về việc xin vắng mặt phiên kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (Bùi Thị Phiến - Trần Hữu Thọ)
13 6622/QĐ-UBND 09/09/2023 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Sơn (ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thắng) ngụ Ấp 5A, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (lần đầu)
14 [6213/QĐ-UBND 09/09/2023 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Thuận ngụ Ấp 1, xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (lần đầu)
15 6424/TB-UBND 09/09/2023 Thông 6424/TB-UBND - 18/09/2023] Thông báo về việc đánh giá, xếp loại bà Bùi Thị Mỹ Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạnh Lợi năm học 2022-2023báo về việc đánh giá, xếp loại bà Bùi Thị Mỹ Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạnh Lợi năm học 2022-2023
16 6425/TB-UBND 09/09/2023 Thông báo về việc đánh giá, xếp loại bà Bùi Thúy Diễm, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ An năm học 2022-2023
17 [6426/TB-UBND 09/09/2023 Thông báo về việc đánh giá, xếp loại bà Cao Thị Ngọc Ánh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1 năm học 2022-2023
18 [6428/TB-UBND 09/09/2023 TB về việc đánh giá, xếp loại bà Đoàn Thị Diệu, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Láng Biển năm học 2022-2023
19 [6561/TB-UBND 09/09/2023 Thông báo về việc đánh giá, xếp loại ông Trương Văn Hậu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ An năm học 2022-2023
20 6562/TB-UBND 09/09/2023 Thông báo Về việc đánh giá, xếp loại ông Phan Thanh Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Đốc Binh Kiều năm học 2022-2023