Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4548/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
2 4547/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
3 4545/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
4 4544/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
5 4542/QĐ-UBND 02/08/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trang trí đèn led và chiếu sáng công cộng khu công viên
6 4541/UBND-VX 02/08/2022 V/v tăng cường phối hợp triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
7 4536/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
8 4534/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
9 1841/VPUBND-TCKH 02/08/2022 V/v triển khai, thực hiện Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh
10 1840/VPUBND-TCKH 02/08/2022 V/v triển khai, thực hiện Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh
11 1839/VPUBND-TCKH 02/08/2022 V/v triển khai, thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh
12 4533/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
13 4532/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
14 4531/QĐ-UBND 02/08/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Lưu Văn Diển
15 4530/QĐ-UBND 02/08/2022 Về việc thay thế Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An - Bà Lê Thị Tuyết Hồng
16 4529/QĐ-UBND 02/08/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Lê Thị Kiều Thanh, ngụ xã Mỹ Quí - Thửa đất số 119, tờ bản đồ số 11, đất tọa lạc xã Trường Xuân
17 4528/QĐ-UBND 02/08/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp -Hộ bà Lê Thị Kiều Thanh, ngụ xã Mỹ Quí - Thửa 490, tờ bản đồ số 06, đất xã Trường Xuân
18 4527/QĐ-UBND 02/08/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Trần Văn Tấn, xã Thanh Mỹ
19 4527/QĐ-UBND 02/08/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Trần Văn Tấn, xã Thanh Mỹ
20 4525/QĐ-UBND 02/08/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Huỳnh Thị Lan, ngụ xã Gáo Giồng, huyện Cap Lãnh- thửa 414, tờ bản đồ số 4, đất xã Hưng Thạnh