Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3741/QĐ-UBND 15/07/2021 Về việc thành lập Tổ công tác rà soát, kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản và cung ứng hàng tiêu dùng trên địa bàn huyện Tháp Mười
2 3537/QĐ-UBND 06/07/2021 Về việc bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho bà Võ Thị Chuyền là đoàn viên CĐCS Trường Mầm non Mỹ Quý 2, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
3 3534/UBND-NN 06/07/2021 V/v tiếp tục triển khai các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
4 5348/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học và THCS Thanh Mỹ (Phần TH)
5 3539/QĐ-UBND 06/07/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Trương Tấn Long
6 1147/VPUBND-VX 06/07/2021 V/v tăng cường tuyên truyền việc cài đặt và quét mã QR trên phần mềm Bluezone
7 3523/UBND-NN 05/07/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030
8 3524/UBND-TCKH 05/07/2021 V/v góp ý dự thảo báo cáo kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
9 3521/UBND-XDCB 05/07/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện các công trình do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang phụ trách
10 3522/UBND-VX 05/07/2021 V/v tổ chức Hội thi báo cáo viên và tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
11 6321/BC-UBND 31/12/2020 Thực hiện Kết luận Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc chấp hành thực hiện pháp luật về đầu tư công và đấu thầu năm 2019
12 1143/VPUBND-NC 05/07/2021 Công văn triển khai Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
13 1144/VPUBND-NC 05/07/2021 Công văn giao Phòng Tư pháp huyện dự thảo báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2021 theo Nghị quyết 134 của Quốc hội khóa XIV.
14 1146/VPUBND-VX 05/07/2021 V/v tiếp nhận khách hàng đến làm việc tại Công ty TNHH Tỷ Thạc
15 1145/VPUBND-NC 05/07/2021 V/v triển khai Công văn số 563/BTTP-ĐGTS ngày 23/6/2021 của Cục Bổ trợ tư pháp
16 3525/BC-UBND 05/07/2021 Báo cáo tình hình hoạt động Hội quán 6 tháng đầu năm 2021
17 3529/QĐ-UBND 06/07/2021 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
18 1150/VPUBND-NC 06/07/2021 Công văn giao Phòng Tư pháp huyện tham mưu rà soát theo Kế hoạch 161 của UBND tỉnh
19 1151/VPUBND-TH 06/07/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
20 3528/QĐ-UBND 06/07/2021 Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức không qua thi tuyển, tiếp nhận công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện năm 2021