Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4520/QĐ-UBND 02/08/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Trần Văn Giao, xã Mỹ Hòa
2 4519/QĐ-UBND 02/08/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Lê Thị Út, xã Láng Biển
3 4518/QĐ-UBND 02/08/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Trần Văn Truyền, xã Mỹ Hòa
4 4517/UBND-VX 01/08/2022 V/v ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách trong dự thảo Nghị định Quy định về hoạt động Thông tin cơ sở
5 4414/UBND-VX 01/08/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
6 1800/VPUBND-NN 28/07/2022 Về việc thông tin tham gia Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18 năm 2022
7 1798/VPUBND-VX 28/07/2022 V/v rà soát, bảo đảm quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ
8 1797/VPUBND-TH 28/07/2022 V/v triển khai kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2022
9 4463/QĐ-UBND 28/07/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
10 4462/QĐ-UBND 28/07/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
11 4461/QĐ-UBND 28/07/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
12 4460/QĐ-UBND 28/07/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
13 4458/QĐ-UBND 28/07/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
14 4457/QĐ-UBND 28/07/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
15 4456/QĐ-UBND 28/07/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
16 4455/QĐ-UBND 28/07/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
17 4454/QĐ-UBND 28/07/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
18 4453/QĐ-UBND 28/07/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
19 4452/QĐ-UBND 28/07/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
20 4418/QĐ-UBND 27/07/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Chẳng, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang