Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4417/QĐ-UBND 27/07/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Trừ, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2 4416/QĐ-UBND 27/07/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
3 4415/QĐ-UBND 27/07/2022 Quyết định về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
4 4405/QĐ-UBND 26/07/2022 Về việc giao dự toán và phân khai kinh phí nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2021
5 1789/VPUBND-NV 26/07/2022 V/v góp ý các dự thảo Quy chế đào tạo sau đại học ở nước ngoài
6 1787/VPUBND-NN 26/07/2022 Về việc tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 715/UBND-KT ngày 26/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng
7 1786/VPUBND-NN 26/07/2022 Về việc tham mưu đối với đề nghị của Hội Ngành hàng Sen Đồng Tháp về thỏa thuận sử dụng Nhãn hiệu Sen Tháp Mười, hình
8 4403/UBND-NC 26/07/2022 Về việc xác nhận trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Hộ bà Phạm Thị Đặng, xã Mỹ Hòa
9 4399/QĐ-UBND 26/07/2022 Quyết định về việc trợ cấp đột xuất cho ông Phạm Văn Trưng, ngụ tại Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
10 4398/QĐ-UBND 26/07/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Mầm non Tháp Mười (giai đoạn 2).
11 4397/KH-UBND 26/07/2022 KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức khám bệnh nhân đạo trên địa bàn huyện
12 4346/BC-UBND 22/07/2022 BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022
13 3302/QĐ-UBND 07/06/2022 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trụ sở UBND xã Trường Xuân
14 3268/QĐ-UBND 06/06/2022 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Tổ hợp thể thao xã Thanh Mỹ
15 4384/UBND-XDCB 26/07/2022 V/v ý kiến dự thảo báo cáo đánh giá môi trường chiến lược lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
16 4203/UBND-NN 20/07/2022 Về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng năm 2022trên địa bàn huyện
17 4379/QĐ-UBND 26/07/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Quốc Anh, xã Hưng Thạnh
18 4378/QĐ-UBND 26/07/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Trà Hoàng Vũ, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười
19 4377/QĐ-UBND 26/07/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
20 4350/QĐ-UBND 22/07/2022 Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Di dời điện cầu kênh Tứ thuộc dự án Nâng cấp hệ cầu trên đường ĐT.844 (đoạn Tràm Chim - Trường Xuân)