Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7234/UBND-TH 21/11/2022 V/v điều tra, đánh giá, phân loại chất lượng môi trường đất
2 7334/KH-UBND 23/11/2022 Tờ trình Mừng Đảng Mừng Xuân
3 7233/QĐ-UBND 21/11/2022 V/v điều chỉnh từ dự toán kinh phí sang lệnh chi tiền để thanh toán chi phí dịch vụ hỏa táng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022
4 7232/UBND-NV 21/11/2022 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Đề án 06
5 7231/UBND-TCKH 21/11/2022 V/v xây dựng Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
6 7230/UBND-NC 21/11/2022 V/v cung cấp thông tin về khu tái định cư cho dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu, giai đoạn 1
7 7229/UBND 21/11/2022 Về việc báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022 và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2023
8 7228/UBND-XDCB 21/11/2022 V/v mời dự họp thống nhất các nội dung đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị Bắc Mỹ An (giai đoạn 3)
9 7222/BC-UBND 21/11/2022 Một số nội dung liên quan đến Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu (ngày 19-11-2022)
10 7221/UBND 18/11/2022 V/v góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15
11 7220/UBND 18/11/2022 V/v triển khai Chương trình hành động năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, khoá X
12 7218/BC-UBND 18/11/2022 Kết quả thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười
13 7217/BC-UBND 18/11/2022 Tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười
14 7216/BC-UBND 18/11/2022 Tình hình thực hiện Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười
15 7215/BC-UBND 18/11/2022 Tình hình thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười
16 7214/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho bà Nguyễn Thị Vẹn, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
17 7213/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho bà Nguyễn Thị Vẹn, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
18 7212/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Nguyễn Văn Tồn, ngụ Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
19 7211/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Nguyễn Văn Tồn, ngụ Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
20 7206/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Võ Minh Tuấn, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp