Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4376/UBND-XDCB 26/07/2022 V/v phát sinh khối lượng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Trường Xuân
2 1777/VPUBND-VX 26/07/2022 V/v triển khai Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc CTMTQGGN bền vững giai đoạn 2021 - 2025
3 1807/UBND-XDCB 08/04/2022 V/v phát sinh khối lượng công trình Hạ tầng đô thị thị trấn Mỹ An (Khóm 2)
4 4365/UBND-NN 22/07/2022 Về việc góp ý văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030
5 4374/UBND-XDCB 26/07/2022 V/v ý kiến dự thảo Quy chế quản lý điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 1735/VPUBND-TCKH 20/07/2022 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 752/QĐ-UBND-HC ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
7 1733/VPUBND-VX 20/07/2022 V/v đôn đốc tham mưu Kế hoạch Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và đẩy mạnh phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng theo Chương trình OCOP năm 2022 và báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh
8 2556/QĐ-UBND 18/05/2022 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Tây kênh 1000 Ấp 2 (từ NVTA - kênh Năm)
9 4294/UBND-XDCB 19/07/2022 V/v báo cáo đất đắp cho công trình xây dựng và khu vực khai thác đất để đắp cho công trình, giai đoạn 2021-2025
10 4295/QĐ-UBND 19/07/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Khu dân cư Trung tâm xã Trường Xuân.
11 1731/VPUBND-VX 20/07/2022 V/v thực hiện tiêu chí đánh giá hoạt động thư viện theo quy định của Luật Thư viện
12 4299/UBND-XDCB 19/07/2022 V/v chuẩn bị các nội dung triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc An Hữu-Cao Lãnh đoạn qua địa bàn huyện
13 4298/QĐ-UBND 19/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho ông Đào Ngọc Út, Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường Ủy ban nhân dân xã thôi việc
14 4219/QĐ-UBND 15/07/2022 Phê duyệt phương án khảo sát địa hình, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình hạng mục Di dời điện thuộc dự án Đường ĐT.845 đoạn Trường Xuân – Tân Phước
15 4297/UBND-NV 19/07/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản
16 4322/QĐ-UBND 20/07/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Huỳnh Văn Ẩn
17 4321/QĐ-UBND 20/07/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Đặng Văn Nhiên, xã Đốc Binh Kiều
18 4320/QĐ-UBND 20/07/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Hà Thanh Thủy, xã Đốc Binh Kiều
19 4319/QĐ-UBND 20/07/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Huỳnh Thị Rớt, xã Hưng Thạnh
20 1732/VPUBND-VX 20/07/2022 V/v phối hợp triển khai các hoạt động "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn huyện