Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [226/QĐ-UBND - 18/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
2 [224/QĐ-UBND - 17/01/2024 Về việc đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Út, ngụ Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
3 [223/QĐ-UBND - 17/01/2024 Quyết định về việc giao số lượng cán bộ, công chức và bố trí số lượng công chức của từng chức danh công chức cấp xã; số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2024
4 [222/QĐ-UBND - 17/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024
5 [221/QĐ-UBND - 17/01/2024 Về việc thay thế Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc tạm giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ Đông - hộ ông Nguyễn Văn Quan
6 [220/QĐ-UBND - 17/01/2024 Về việc thay thế Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc tạm giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ Đông - hộ ông Thiềm Minh Thảo
7 [219/QĐ-UBND - 17/01/2024 Về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí phân bổ thêm cho cơ quan đặc thù Văn phòng HĐND và UBND huyện, kinh phí Hội trường, kinh phí phụ cấp đại biểu và hoạt động HĐND (Phụ cấp ĐB HĐND theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP, KP hoạt động theo Nghị quyết số 169/2018/NQ-HĐND) năm 2024
8 [218/QĐ-UBND - 17/01/2024 Về việc phê duyệt phương án đấu giá cho thuê Kios tại chợ Đốc Binh Kiều
9 [217/QĐ-UBND - 17/01/2024 Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê Kios tại chợ Đốc Binh Kiều
10 [216/QĐ-UBND - 17/01/2024 Quyết định về việc công nhận các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2023
11 [215/QĐ-UBND - 17/01/2024 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Nguyễn Văn Thông, sinh năm 1948
12 [214/QĐ-UBND - 17/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thuận Thiên
13 [213/QĐ-UBND - 15/01/2024 Về việc thay thế Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư trung tâm xã Đốc Binh Kiều - Hộ bà Nguyễn Thị Hường
14 [212/QĐ-UBND - 15/01/2024 Về việc thay thế Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ Đông - bà Lê Thị Đẹp
15 [211/QĐ-UBND - 15/01/2024 Về việc thay thế Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư mở rộng xã Phú Điền - hộ ông Phan Văn Đến
16 [210/QĐ-UBND - 15/01/2024 Về việc thay thế Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc điều chỉnh Quyết định giao nền nhà Cụm dân cư thị trấn Mỹ An - hộ ông Nguyễn Văn Mong
17 [209/QĐ-UBND - 15/01/2024 Về việc thay thế Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An - hộ ông Phan Văn Dũng
18 [208/QĐ-UBND - 15/01/2024 Về việc thay thế Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Tuyến dân cư kênh Ba Mỹ Điền - hộ ông Phạm Văn Lựa
19 [207/QĐ-UBND - 15/01/2024 Về việc thay thế Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ ông Nguyễn Văn Luyến
20 [206/QĐ-UBND - 15/01/2024 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Nguyễn Văn Nhìn, sinh năm 1963, căn cước công dân số 087063010036, ngụ xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp