Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4317/QĐ-UBND 20/07/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hoa văn trang trí treo trụ đèn
2 4252/KH-UBND 18/07/2022 KẾ HOẠCH Tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022” trên địa bàn huyện
3 4316/QĐ-UBND 20/07/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 3 (điểm kênh Năm).
4 4315/QĐ-UBND 20/07/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Cải tạo, sửa chữa Trường TH Phú Điền 1 (điểm chính).
5 4234/UBND-NN 15/07/2022 Về việc đề xuất vị trí, diện tích hồ thủy lợi đa mục tiêu để đưa vào Quy hoạch Tỉnh, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
6 4314/UBND-XDCB 20/07/2022 V/v thống nhất chủ trương gia hạn và phát sinh khối lượng công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Bắc Đồng Tiến (ĐT845-bến đò cũ)
7 4313/UBND-TCKH 20/07/2022 V/v ý kiến bồi thường tài sản trên đất của các hộ gia đình cá nhân thuộc dự án Xây dựng tuyến ĐT 857 đoạn QL.30 – ĐT.845
8 1722/VPUBND-XDCB 18/07/2022 V/v hoàn chỉnh hồ sơ Đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị Bắc Mỹ An theo góp ý kiến của Sở Xây dựng tỉnh
9 4282/QĐ-UBND 18/07/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Nguyễn Thị Hường, xã Mỹ Quí
10 4280/UBND-NV 18/07/2022 V/v đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở Tài nguyên và Môi trường
11 4278/UBND-XDCB 18/07/2022 V/v cung cấp vị trí cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ luồng tuyến kênh Tháp Mười số 1, kênh Tháp Mười số 2 thuộc địa phận huyện Tháp Mười
12 4277/UBND-NV 18/07/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp
13 4290/QĐ-UBND 18/07/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Trương Văn Phước, xã Mỹ Hòa
14 4289/QĐ-UBND 18/07/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Nguyễn Thị Lượm, xã Mỹ Hòa
15 4288/QĐ-UBND 18/07/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Văn Phát, xã Mỹ Hòa
16 4286/QĐ-UBND 18/07/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Lê Văn Tài, xã Mỹ An
17 4285/BC-UBND 18/07/2022 Báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã , thị trấn 6 tháng đầu năm 2022
18 4284/UBND-TCKH 18/07/2022 V/v góp ý ban hành Quy định giá tiêu thụ nước sạch nông thôn trên địa bàn Tỉnh (lần 2)
19 4273/QĐ-UBND 18/07/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
20 4272/QĐ-UBND 18/07/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội