Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7212/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Nguyễn Văn Tồn, ngụ Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
2 7211/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Nguyễn Văn Tồn, ngụ Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
3 7206/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Võ Minh Tuấn, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
4 7205/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Võ Minh Tuấn, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
5 7204/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Võ Minh Tuấn, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
6 7202/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Trần Văn Nghiêm, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
7 7201/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho bà Đỗ Thị Hướng, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
8 7199/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Trần Văn Dũng, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
9 7200/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Đỗ Thị Hướng, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
10 7198/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Rẩy, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
11 7197/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Rẩy, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
12 7196/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Rẩy, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
13 7195/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Rẩy, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
14 7190/BC-UBND 18/11/2022 BÁO CÁO Kết quả xét công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022
15 7188/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v bồi thường, hỗ trợ bổ sung do thu hồi đất đối với hộ ôngLê Minh Chí, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để xây dựng dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều
16 7187/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v bồi thường, hỗ trợ bổ sung do thu hồi đất đối với bà Trần Thị Bé Ba, ngụ xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để xây dựng dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều
17 7186/QĐ-UBND 18/11/2022 Điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Trường Mầm non Mỹ Quý 2
18 7186/ QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc điều chỉnh giảm tiền bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ bà Trần Thị Xuân, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để xây dựng dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều
19 7184/BC-UBND 18/11/2022 BÁO CÁO Về việc tự đánh giá, chấm điểm công tác dân vận chính quyền năm 2022
20 7183/UBND-NC 18/11/2022 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 06/CP của Chính phủ