Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1836/VPUBND-XDCB 15/09/2021 V/v hướng dẫn thủ tục đưa đội ngũ sản xuất về vùng sản xuất tại huyện Tháp Mười
2 6328/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường nội bộ chợ Tháp Mười
3 6329/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường, cống thoát nước, điện - chiếu sáng Khu A1 Khu dân cư 64 ha xã Trường Xuân
4 1824/VPUBND-TH 14/09/2021 V/v thu thập thông tin đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh
5 1821/VPUBND-TH 14/09/2021 V/v cung cấp thông tin kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020
6 9455/KH-UBND 14/09/2021 Kế hoạch Phòng chống dông lốc, sấm sét xảy ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tháp Mười
7 7740/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Măng
8 1834/VPUBND-XDCB 15/09/2021 V/v hỗ trợ cho các doanh nghiệp viễn thông di chuyển trên địa bàn huyện
9 1833/VPUBND-XDCB 15/09/2021 V/v ý kiến dự thảo các Thông tư hướng dẫn hợp đồng xây dựng
10 1832/VPUBND-XDCB 15/09/2021 V/v cung cấp thiết bị Trường TH Đốc Binh Kiều 3 (điểm kênh năm)
11 1831/VPUBND-XDCB 15/09/2021 V/v thi công sòng bơm tạm công trình Nâng cấp cống tạo nguồn ô bao Tân Kiều 6
12 1830/VPUBND-XDCB 15/09/2021 V/v hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
13 9493/UBND-TH 15/09/2021 V/v thực hiện Quyết định số 1340/QĐ-UBND-HC ngày 08/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14 1829/VPUBND-NN 15/09/2021 V/v góp ý đề nghị của Sở Công Thương trong thực hiện Đề án Phát triển ngành Chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2030
15 7764/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Nguyễn Trăm Anh
16 7763/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Trương Văn Ẩn
17 7762/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Phạm Vũ Trường
18 7761/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Thương
19 7760/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Võ Văn Thế
20 7759/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Huỳnh Văn Tấn