Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2844/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT - Để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - hộ bà Nguyễn Thị Mánh, xã Trường Xuân
2 2843/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT - Để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - hộ ông Đoàn Ngọc Can, xã Trường Xuân
3 2842/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT - Để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - hộ ông Nguyễn Văn Sáu, xã Trường Xuân
4 2841/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT - Để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - hộ ông Trường Đình Ngủ Hổ, xã Trường Xuân
5 2840/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT - Để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - hộ ông Trương Ngọc Điền, thị trấn Mỹ An
6 3642/UBND-VX 17/06/2022 V/v rà soát, khắc phục, chấn chỉnh kịp thời các hạn chế của các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện
7 3641/UBND-VX 17/06/2022 V/v thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội
8 3618/QĐ-UBND 17/06/2022 Về việc giao đất tại Khu tái định cư đường Hồ Chí Minh - ông Lê Văn Thuật, thị trấn Mỹ An-nền nhà số 32b, lô F
9 3617/QĐ-UBND 17/06/2022 Về việc giao đất tại Khu tái định cư đường Hồ Chí Minh - ông Lê Văn Bằng, thị trấn Mỹ An-nền nhà số 32a, lô F
10 3616/QĐ-UBND 17/06/2022 Về việc giao đất tại Khu tái định cư đường Hồ Chí Minh - Hộ ông Dương Việt Hùng, thị trấn Mỹ An-nền nhà số 31b, lô F
11 3614/QĐ-UBND 17/06/2022 Về việc giao đất tại Khu tái định cư đường Hồ Chí Minh - Hộ bà Lê Thị Nơi, thị trấn Mỹ An-nền nhà số 30b, lô F
12 3613/QĐ-UBND 17/06/2022 Về việc giao đất tại Khu tái định cư đường Hồ Chí Minh - Hộ bà Lê Thị Nơi, thị trấn Mỹ An-nền nhà số 30a, lô F
13 3612/QĐ-UBND 17/06/2022 Về việc giao đất tại Khu tái định cư đường Hồ Chí Minh - ông Dương Chí Thiện, thị trấn Mỹ An-nền nhà số 29b, lô F
14 3610/QĐ-UBND 17/06/2022 Về việc giao đất tại Khu tái định cư đường Hồ Chí Minh - Hộ ông Châu Văn Nhì, thị trấn Mỹ An-nền nhà số 28b, lô F
15 3609/QĐ-UBND 17/06/2022 Về việc giao đất tại Khu tái định cư đường Hồ Chí Minh - Hộ ông Châu Văn Nhì, thị trấn Mỹ An-nền nhà số 28a, lô F
16 1462/VPUBND-VX 17/06/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát huy giá trị 200 món ăn chế biến từ Sen
17 1461/VPUBND-VX 17/06/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình 06 tháng đầu năm 2022
18 1460/VPUBND-TCKH 17/06/2022 V/v triển khai, thực hiện Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 13/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
19 1458/VPUBND-TH 16/06/2022 V/v báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022
20 1457/VPUBND-VX 16/06/2022 V/v triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo” trong ngành Giáo dục