Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4913/BQL 07/09/2023 V/v thống nhất chủ trương sử dụng kinh phí tổ chức thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ
2 5681/UBND-TH 08/09/2023 V/v báo cáo đánh giá tình hình KTXH 9 tháng đầu năm, ước cả năm 2023; rà soát, bổ sung kế hoạch phát triển KTXH năm 2024
3 5555/BC-UBND 08/09/2023 Báo cáo về việc rà soát hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án Tổ hợp sản xuất rau củ quả xuất khẩu của Công ty TNHH XNK Sapo Đồng Tháp
4 5680/UBND-XDCB 08/09/2023 V/v phê bình Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa trong thực hiện các chỉ đạo của UBND huyện
5 5674/QĐ-UBND 08/09/2023 Về việc giao bổ sung dự toán và phân khai kinh phí sự nghiệp ngân sách tỉnh bố trí dự toán năm 2023 để thực hiện Hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn huyện
6 [5658/QĐ-UBND 08/09/2023 ] Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí tổ chức Chương trình Tri thức trẻ tình nguyện năm 2023, kinh phí tổ chức Chương trình tình nguyện Kỳ nghĩ hồng cấp Trung ương năm 2023
7 5658/QĐ-UBND 08/09/2023 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí tổ chức Chương trình Tri thức trẻ tình nguyện năm 2023, kinh phí tổ chức Chương trình tình nguyện Kỳ nghĩ hồng cấp Trung ương năm 2023
8 [5633/UBND-NC 08/09/2023 Về việc xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
9 5671/QĐ-UBND 08/09/2023 Về việc thay thế Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An - bà Dương Thị Lượm
10 [5677/QĐ-UBND 08/09/2023 Về việc thay thế Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Nguyễn Văn Sơn
11 5528/QĐ-UBND 08/09/2023 V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với ông Võ Văn Đức để xây dựng công trình Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp A (chợ Mỹ Quí)
12 5536/QĐ-UBND 08/09/2023 Về việc điều chỉnh Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với ông Nguyễn Duy Minh để xây dựng công trình Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp A (chợ Mỹ Quí)
13 [5643/TTr-UBND 08/09/2023 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị khen cao thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022 – 2023
14 5612/UBND-GPXD 08/09/2023 Giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ, cấp cho hộ ông NGUYỄN VĂN TRỌNG
15 [5672/UBND-TH 08/09/2023 V/v đề nghị thu hồi chứng thư số
16 [5673/UBND-NV 08/09/2023 V/v đề nghị thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị của Phông tài liệu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện
17 5670/UBND-NC 08/09/2023 Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020
18 [5631/UBND-TCKH 08/09/2023 V/v đăng ký nhiệm vụ và kinh phí thực hiện tiết kiệm năng lượng năm 2024
19 [5632/UBND-NN 08/09/2023 V/v ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép heo qua biên giới
20 [5634/UBND-NC 08/09/2023 V/v rà soát thông tin phê duyệt danh mục các thửa đất nhỏ, hẹp do Nhà nước quản lý trên địa bàn huyện